Fuarcılık Sektörleri

Ürün ya da hizmetlerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için fiziki ve/veya sanal fuar organizasyonlarında fuarcılık hizmeti veren, Türkiye’de yerleşik şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlarının; ihracat potansiyellerinin desteklenmesi amacıyla sunulan devlet destekleridir.

Desteklerden  Kimler Yararlanabilir?

Fuarcılık sektöründe hizmet veren şirketler

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Fuarcılık sektöründe hizmet veren şirketlerin

Marka/patent bürosu hizmetleri

-Markanın tescil durumuna yönelik araştırma

-Hukuki danışmanlık  ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir

Fuarcılık sektöründe hizmet veren şirketlerin en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir.

Hizmet sektörü etkinlikleri veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetler kapsamında yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.800.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışı hizmet sektörü etkinliklerine veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetlere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir

Uluslararası fuar düzenleyen yararlanıcıların fuarlara uluslararası katılımı arttırmak üzere yurt içinde gerçekleştirecekleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen; fuar alanı yapımı, alan büyütülmesi, restorasyon veya revize edilmesi gibi faaliyetleri kapsamında kullandıkları Türk lirası cinsi kredilerde faiz tutarının %40’ı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde faiz tutarının %20’si kredi başına en fazla 8.400.000 TL tutarında desteklenir

Yurt içindeki hizmet sektörü fuarlarına veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetlere uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin artırılması amacıyla fuar öncesinde ve fuar esnasında gerçekleştirecekleri organizasyon giderleri %50 oranında ve fuar başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Yurt dışındaki hizmet sektörü fuarlarına veya münhasıran fuarcılık sektörüne yönelik faaliyetlere ilişkin fuar öncesinde ve fuar esnasında gerçekleştirecekleri organizasyon giderleri %50 oranında ve fuar başına en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.