Eğitim Sektörü

Türkiye’de yerleşik üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokulları ile eğitim sektöründe faaliyet gösteren Bakanlık tarafından uygun görülen diğer şirket, kurum ve kuruluşlarının ihracat potansiyellerinin desteklenmesi amacıyla sunulan devlet destekleridir.

Desteklerden  Kimler Yararlanabilir?

Eğitim  sektöründe  hizmet veren şirketler

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Eğitim  sektöründe  hizmet veren şirketlerin  yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Eğitim  sektöründe  hizmet veren şirketlerin  ülkemize uluslararası öğrenci getirilmesine ilişkin acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir.

Eğitim  sektöründe  hizmet veren şirketlerin  tanıtım heyetlerine ilişkin giderleri %60 oranında ve heyet başına en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir

Eğitim  sektöründe  hizmet veren şirketlerin  uluslararası öğrenci ofislerinde istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 personelin brüt maaşları %60 oranında ve personel başına aylık en fazla 15.000 TL tutarında desteklenir

Eğitim  sektöründe  hizmet veren şirketlerin  istihdam ettikleri aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu akademisyenin brüt maaşları %60 oranında ve akademisyen başına aylık en fazla 70.000 TL tutarında desteklenir.

Eğitim  sektöründe  hizmet veren şirketlerin uluslararası sıralama kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda yer almalarına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Eğitim  sektöründe  hizmet veren şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen uluslararası kuruluşlara ilişkin üyelik giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir

Eğitim  sektöründe  hizmet veren şirketler ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri; yararlanıcılar için en fazla 5 yıl boyunca, %60 oranında ve yıllık en fazla 4.800.000 TL tutarında desteklenir

Eğitim  sektöründe  hizmet veren şirketlerin  en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 900.000 TL tutarında desteklenir.

Eğitim  sektöründe  hizmet veren şirketlerin  bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir

Eğitim  sektöründe  hizmet veren şirketlerin  Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL tutarında desteklenir

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlara ilişkin ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.

Eğitim  sektöründe  hizmet veren şirketlerin  yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör veya ülke raporuna ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir