Diğer Sektörlere Yönelik Destek Unsurları

Türkiye’de yerleşik olup;

1) Yurt dışında kamusal bir otorite ile sözleşme yapılması kaydıyla sunulan tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon ve benzeri yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması),

2) Gemi klaslama müesseseleri faaliyetleri,

3) Patent danışmanlığı faaliyetleri,

4) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri,

5) Uluslararası ticaret ve yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık faaliyetleri,

yürüten şirketler ile Bakanlık tarafından uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlarının ihracat potansiyellerinin desteklenmesi amacıyla sunulan devlet destekleridir.          

Desteklenen Kalemler ve Oranları

Şirketler ve uygun görülen kurum ve kuruluşların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Şirketler ve uygun görülen kurum ve kuruluşların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir

Şirketler ve uygun görülen kurum ve kuruluşların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 720.000 TL tutarında desteklenir

Şirketler ve uygun görülen kurum ve kuruluşların yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir

Şirketler ve uygun görülen kurum ve kuruluşların bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri; yararlanıcılar için %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 180.000 TL tutarında desteklenir