Sağlık ve Spor Seyahati Hizmetleri Sektörü

Türkiye’de yerleşik olup sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşları ile spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile diğer kurum ve kuruluşlarının; ihracat potansiyellerinin desteklenmesi amacıyla sunulan devlet destekleridir.

Desteklerden  Kimler Yararlanabilir?

Sağlık  sektöründe hizmet veren şirketler

Desteklenen Kalemler ve Oranı

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve belge başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir

Sağlık kuruluşlarının ve spor turizminde faaliyet gösteren Bakanlıkça belirlenen şirketlerin acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir. Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 240.000 TL, diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında yararlanır.

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri %70 oranında ve yararlanıcı başına yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin istihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının personel başına aylık en fazla 18.000 TL tutarındaki brüt ücretleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları için yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında desteklenir. Bu destekten, yararlanıcılar en fazla 5 yıl boyunca faydalanır

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 240.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları başına yıllık en fazla 960.000 TL tutarında desteklenir

Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastalarının uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında ve en fazla 12.000 TL tutarında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 600.000 TL, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları yıllık en fazla 6.000.000 TL tutarında faydalanır.”

Sağlık  sektöründe hizmet veren şirketlerin  yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında desteklenir. Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 2.400.000 TL, sağlık turizmi sektöründeki diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 6.000.000 TL spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında yararlanır.

Sağlık  sektöründe hizmet veren şirketler  en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.440.000 TL tutarında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler birim başına yıllık en fazla 600.000 TL tutarında yararlanır.

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin  bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 600.000 TL tutarında desteklenir.

Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 300.000 TL tutarında desteklenir

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin  Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60, işbirliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir. Yurt içi tanıtım/eğitim programına dair yararlanıcılar program başına en fazla 600.000 TL tutarında program başına en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir.”

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında desteklenir