Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Bu programın amacı;

  • İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamaktır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

  • Son 3 Yıl içerisinde istihdam sayısında azalma olmayan ve 12 aylık yeni istihdam taahhüdünde bulunan işletmeler, bu destek programından faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları

Bu program iki destek bileşeninden oluşur:

  • Birinci Bileşen: Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki sektörlerde faaliyet gösteren MKİ’ler için istihdamı koruma ve asgari bir yeni 12 aylık istihdam oluşturma taahhüdüne karşılık işletme sermayesi desteğini kapsamaktadır. 2019 yılında asgari 75 Bin TL net satışı hasılatı olan hedef sektörlerdeki Mikro veya küçük ölçekteki işletmeler başvuru yapabilmektedir.
  • İkinci Bileşen: Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’ler için istihdamı koruma ve asgari bir yeni 12 aylık istihdam oluşturma taahhüdüne karşılık işletme sermayesi desteği desteğini kapsamaktadır. 2017 ve sonrasında kurulan hedef sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç Mikro veya küçük ölçekteki işletmeler başvuru yapabilmektedir.

İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler     Üst Limit
İşletme sermayesi desteği Her bir erkek istihdam için; 125.000 TL

Kadın istihdam için; 135.000 TL

Geri ödemeli destek

Diğer Hususlar

  • Destek ödemeleri, 6 ay + 6ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacaktır.
  • Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilecektir.
  • 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecektir.
  • Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir.