Kobi Finansman Destekleri

Bu programın amacı;

 • Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmeleri için faiz/kâr payı masraflarına destek sağlanmasıdır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel ve Programda tanımlanmış işletme türlerine giren işletmeler KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilir.
 • Acil Destek Kredisi kullanacak işletmeler için Programda tanımlanmış işletme türlerinden birine girme şartı aranmaz.
 • İşletmelerin türleri; faaliyet alanı, özellikleri ve daha önce yararlandıkları destek türüne göre, “Girişimci İşletmeler” ve “Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler” olarak KOSGEB tarafından belirlenmektedir.
 • Birden fazla işletme türü kapsamına giren işletmeler en yüksek limite sahip işletme türü limitlerinden yararlanır.

Destek Başvuru Koşulları

 • Bu programdan yararlanabilmek için işletmelerin, KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olması gerekmektedir.
 • İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere tekrar başvuru yapabilir.

Destek Oran ve Kalemleri

 

Desteklenen Giderler

Girişimci İşletmeler/ Kredi Üst Limiti Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler/ Kredi Üst Limiti
İşletme Kredisi 50.000 TL 500.000 TL
Makine Teçhizat Kredisi

Diğer Hususlar

 • Banka tarafından işletmelere Türk Lirası cinsinden kullandırılacak; işletme, makine teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına, bütçe imkânları dâhilinde, KOSGEB tarafından belirlenen puan oranında ve koşullarında destek verilmektedir.
 • Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmelerdir. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır.
 • Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmelerdir.
 • Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelere 2( iki) ilave puan verilir.

Bu programın amacı;

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanmasıdır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin; toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları, sebze ve meyve taşımacılığı yapan işletmeler ile lojistik firma olması gerekir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Destek programlarından yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
 • İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Üst Limit
KOBİ’lerin, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masrafları 750.000 (yedi yüz elli bin) TL

Diğer Hususlar

 • Destek programı kapsamında işletmenin, soğuk hava üniteleri ve/veya frigorifik kasa/ünitelerin finansal kiralamasında, ürünlerin KDV hariç finansal kiralama faiz/kâr payına geri ödemesiz destek verilir.
 • Destek kapsamında Finansal Kiralamaya konu soğuk hava ünitelerinin ve frigorifik kasa/ünitelerin toplam sayısı 10 (on) adedi aşamaz.
 • Soğuk hava ünitesi ve/veya frigorifik kasa/ünitesi yeni olmalıdır. İkinci el ürünlerin kiralanması desteklenmeyecektir.
 • Destek programı kapsamında gayrimenkul alım-kiralama, bina inşaat, tadilat, tefrişat, taşıt aracı alım-kiralama giderleri desteklenmez