İŞGEM/TEKMER Destekleri

Bu programın amacı;

 • Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • İŞGEM Destek Programından; il özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar yararlanabilmektedir.
 • TEKMER Destek Programından; Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı ihracatçı birlikleri, Araştırma ve geliştirme enstitüleri merkezleri ile girişimcilik, AR-GE, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf kooperatif dernek ve birlikler, Bireysel katılım yatırımcıları ve Firmalar (Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş gerçek ve tüzel kişilikler) yararlanabilmektedir.

Destek Başvuru Koşulları

 • İŞGEM: Belirli bir temada veya tamamlayıcı/ilişkili birden çok temada ve İŞGEM Teknoloji Alanları Tablosunda belirtilen konulardaki iş fikirlerine sahip girişimcilerin işletmelere dönüşmesi ve işletmelerin gelişmesini sağlamak amacıyla işletilen yapıdır.
 • İŞGEM Başvurusu için; il özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar başvuru yapabilmektedir.
 • TEKMER: Bir veya birden çok ilişkili temada ve araştırma-geliştirme ve/veya ürün/süreç/hizmet yeniliği içeren teknoloji/yenilik odaklı iş fikri/proje sahibi girişimci ve işletmelere yönelik hizmetler sunan yapıdır.
 • TEKMER Başvurusu için; Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı ihracatçı birlikleri, Araştırma ve geliştirme enstitüleri merkezleri ile girişimcilik, AR-GE, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf kooperatif dernek ve birlikler, Bireysel katılım yatırımcıları ve Firmalar (Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş gerçek ve tüzel kişilikler) başvuru yapabilmektedir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler DESTEK TÜRÜ ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
Mobilya ve donanım desteği Geri Ödemesiz 300.000 TL %75
Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği* Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

500.000 TL

1.000.000 TL

%75
Personel giderleri desteği Geri Ödemesiz 1.000.000 TL %75
Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği Geri Ödemesiz 1.000.000 TL %75

Diğer Hususlar

 • Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

Bu programın amacı;

 • Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda AR-GE, inovasyon ve teknolojik girişimcilik alanındaki işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak için ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sunacak yapıların kurulması ve işletilmesini sağlamaktır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • TEKMER Destek Programından; Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı ihracatçı birlikleri, Araştırma ve geliştirme enstitüleri merkezleri ile girişimcilik, AR-GE, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf kooperatif dernek ve birlikler, Bireysel katılım yatırımcıları ve Firmalar (Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş gerçek ve tüzel kişilikler) yararlanabilmektedir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Bu programa; Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, Kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, Türkiye ihracatçılar meclisi ve meclise bağlı ihracatçı birlikleri, Araştırma ve geliştirme enstitüleri merkezleri ile girişimcilik, AR-GE, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf kooperatif dernek ve birlikler, Bireysel katılım yatırımcıları ve Firmalar (Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş gerçek ve tüzel kişilikler) başvuru yapabilir.
 • Kurucular münferiden ya da müştereken başvuru yapabilirler. Üniversite ve TGB yönetici şirketi dışında sayılan kurucular üniversite ve TGB yönetici şirketi ile iş birliği içerisinde başvurmalıdır.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler DESTEK TÜRÜ ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
Mobilya ve donanım desteği Geri Ödemesiz 2.000.000 TL %75
Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği Geri Ödemesiz 2.000.000 TL %75
Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği Geri Ödemeli 2.000.000 TL %75
Personel giderleri desteği Geri Ödemesiz 3.000.000 TL %75
Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği Geri Ödemesiz 1.000.000 TL

Diğer Hususlar

 • Desteklerin üst limiti toplam 6.000.000 TL’dir. TEKMER adı kullanım hakkı verilen işletici kuruluşun ihtiyacına binaen, TEKMER’e kapasite geliştirme amacıyla fiziki yapısını büyütebilmesi için 4.000.000 TL üst limitli ek destek verilebilir.
 • Ortak kullanma yönelik makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.