Girişimcilik Destekleri

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının artırılmasını sağlamaktır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • İleri Girişimci faaliyet konularında yer almayan işletmeler, bu desteğe başvuru yapabilir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Başvuru yapacak girişimcilerin geleneksel girişimcilik eğitim sertifikalarını almış olması,
 • Geleneksel girişimcilik eğitim sertifikasının alındığı tarihten sonra işletmenin faaliyete başlaması,
 • İşletmenin faaliyete başlamasının üzerinden 1 yıl geçmemiş olması şartları aranmaktadır.

Desteklenen Kalem ve Oranlar

Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit
 

Kuruluş Desteği

Bu destek programında destek oranı uygulanmamaktadır.

 

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

 

 

 

 

 

Performans Desteği

Birinci Performans Dönemi**

– 180-539 gün ise 5.000 TL

– 540-1079 gün ise 10.000 TL

– 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

– 360-1079 gün ise 5.000 TL

– 1080-1439 gün ise 15.000 TL

– 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği 5.000TL

Diğer Hususlar

 • Geleneksel Girişimcilik Destek Programının üst limiti 65.000 TL’dir.
 • Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.
 • Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının artırılmasını sağlamaktır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Destek programına İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alan NACE kodlarında faaliyet gösteren işletme başvuru yapabilir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Başvuru yapacak girişimcilerin ileri girişimcilik eğitim sertifikalarını almış olması,
 • İleri girişimcilik eğitim sertifikasının alındığı tarihten sonra işletmenin faaliyete başlaması,
 • İşletmenin faaliyete başlamasının üzerinden 1 yıl geçmemiş olması şartları aranmaktadır.

Desteklenen Kalem ve Oranlar

Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit
Kuruluş Desteği %75 Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

Performans Desteği Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere

300.000TL,

Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği 10.000 TL
Mentorluk, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği Birinci Performans Dönemi***

– 180-539 gün ise 5.000 TL

– 540-1079 gün ise 10.000 TL

– 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi***

– 360-1079 gün ise 5.000 TL

– 1080-1439 gün ise 15.000 TL

– 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika Desteği 5.000TL
Diğer Giderler Desteği

Diğer Hususlar

 • İleri Girişimcilik Destek Programının üst limiti 375.000 TL’dir.
 • Destek programına başvurular sürekli ve/veya çağrı esaslı olarak alınabilir. Başkanlık tarafından girişimcilerin ve/veya işletmelerin başvuru yapabileceği teklif çağrıları hazırlanabilir.
 • Çağrılı İleri Girişimcilik Destek Programının üst limiti 1.000.000 TL’dir.
 • Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.
 • Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.
 • Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Bu destek programının amacı girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile iş birliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • İş planı ödülü kapsamında dereceye giren iş planları/iş modelleri/iş fikirleri desteklenir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
 • İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
 • İş planı ödülü yarışmasında dereceye girenlerin girişimci olması durumunda jüri karar tarihi/yarışma sonuç tarihi itibariyle 24 ay içerisinde işletmesini kurmuş olması gerekir.
 • İş planı ödülü yarışmasında dereceye girenlerin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde işletmesi olması durumunda; bu işletme, jüri karar tarihi/yarışma sonuç tarihi itibariyle en fazla 24 ay önce kurulmuş olmalıdır.
 • İş planı ödülü yarışmasında dereceye giren iş planı/iş modeli/iş fikri konusu ile kurulu/kurulacak olan işletmenin vergi levhasında yer alan ana faaliyeti uyumlu olmalıdır.

Desteklenen Kalem ve Oranlar

İş Planı Ödülü Yarışma Türü Destek Oranı Üst Limit
Yükseköğretim Kurumları İle Gerçekleştirilen Bu destek programında destek oranı uygulanmamaktadır.

 

1.’ye: 25.000 TL

2.’ye: 20.000 TL

3.’ye: 15.000 TL

Yurt içi/Yurt Dışı Kurum/Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Yarışmalar Kapsamında Gerçekleştirilen İlk 3 için toplamda 100.000 TL’ye kadar
Yurt Dışı Orijinli Girişimlerin İş Fikirlerine Yönelik Ödüllü/Ödülsüz Ulusal/Uluslararası Yarışmalar Kapsamında Gerçekleştirilen 100.000 TL’ye kadar
KOSGEB Tarafından Düzenlenen İş Planı Ödülü İlk 3 için toplamda 100.000 TL’ye kadar

Diğer Hususlar

 • Girişimcilik Destek Programı veya Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamındaki İş Planı Ödülünden yararlanan girişimci/işletme bu destek programından yararlanamaz.