Stratejik Yönetim , Faydaları ve Aşamaları

Strateji kelimesi köken olarak, strategos/strategus kelimelerinden gelir. Yunancada ordunun ...