Turquality Programı ile Ankara’da İnovasyon ve Ar-Ge Faaliyetlerini Destekleme

Türkiye'de dış ticaret kolaylaştırma amacıyla geliştirilen Turquality Programı, Ankara'da ...