Horizon Europe ve Tarım İnovasyonu

Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Horizon Europe programı, tarım sektöründe ...