Horizon Europe ve Sanat ve Kültürün İnovasyona Katkısı

Horizon Europe programı, Avrupa Birliği'nin araştırma ve yenilik çalışmalarını ...