Horizon Europe ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler)

Horizon Europe programı, Avrupa Birliği'nin araştırma ve yenilik faaliyetlerini ...