Pazarlama yönetimi sürecindeki etik ve yasal sorunlar nelerdir ?

Pazarlama yönetimi sürecinde, etik ve yasal sorunlar sıklıkla karşılaşılan ...