Türk markalarının uluslararası pazarlardaki faaliyetlerinin artırılması ve rekabet avantajı elde edebilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen destek programlarının en büyüklerinden biri TURQUALITY® programıdır. TURQUALITY® programına dahil olan firmalar markalarını yurtdışında duyurmak için büyük bir avantaj elde etmiş olmaktadır. TURQUALITY® programı kapsamında firmalar için birçok önemli destek sağlanmaktadır. TURQUALITY® programı aracılığı ile firmalara verilen danışmanlık hizmetlerinden bir tanesi ise Yönetici Geliştirme Programı’dır.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ilgili üniversitelerin koordinasyonu ile yürütülen Yönetici Geliştirme Programı firmalara sağlanan desteklerden bir tanesidir. Bu programda TURQUALITY® programı kapsamına giren firmaların özellikle orta ve üst düzey yöneticilerini bilgilendirmeye yönelik bir eğitim programı düzenlemektedir. Yönetici Geliştirme Programı ile destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulması, yöneticilerin bilgilendirilmesi ve mevcut yönetici yetkinliklerinin artırılması hedeflenmiştir.

“Programa katılan yöneticilerin derslerde öğrendikleri içerikleri iş pratiğine aktarabilme yetkinliklerini geliştirmek adına 4 bireysel ara ödev ve 1 final takım proje uygulaması gerçekleştirilir.”

Yönetici Geliştirme Programının içeriği bu üniversiteler içerisindeki “Executive MBA” işletme yüksek lisans programları temel alınarak oluşturulmuştur. TURQUALITY® programının ihtiyaçları doğrultusunda gelişim sağlanması hedeflenmiştir.

“TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programına ilişkin masrafların %75’i TİM aracılığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından karışlanmakla beraber, %25’lik kısmı ise katılımcı kişi veya bağlı bulundukları firma tarafından karşılanmaktadır.”

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan Yönetici Geliştirme Programı’nın amaçları, kapsamı, seçim kriterleri ve TURQUALITY® Projesinin öngördüğü kalitede hizmetin sağlanmasını temin etmek üzere; teklif verecek üniversitelerin seçim şartları aşağıdaki gibidir.

Yönetici Geliştirme Programı’nın amaçları şunlardır:

 • TURQUALITY® ve Marka Destek Programı platformu için ihtiyaç duyulan sinerjiyi yaratmak,
 • Orta ve üst düzey yöneticiler arasında ortak bir yönetim lisanı oluşturmak,
 • Katılımcıları iş dünyası pratikleri ve akademik konularda en güncel bilgi ile donatmak,
 • Katılımcılara iş süreçlerinde uygulayabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Katılımcılar arasındaki bilgi paylaşımını kuvvetlendirmek,
 • Katılımcılar ve firmalar arası iletişim olanakları yaratmak ve ileriye dönük iş birlikleri için ortam hazırlamak.

Programın genel kapsamı şu şekildedir:

 • İşletme Yönetiminin ana temaları ve fonksiyonlarına yöneliktir.
 • Markalaşma hedefi ile çalışan TURQUALITY® firmalarının beklentilerine paralel olarak “Pazarlama” alanı ağırlıklıdır.
 • Hem teorik hem uygulamalı dersler içerir.
 • Çeşitli öğrenme araçları içerir (vaka çalışmaları, bilgisayar uygulamaları, ödevler, projeler).
 • Katılımcılardan derslerde gördükleri konuları iş pratiğine transfer edebilme yetkinliklerini geliştirmek ve öğrenmeyi desteklemek amacıyla 4 ara ödev ve 1 final projesi istenir.
 • Cuma ve cumartesi günleri saat 9:30-17:30 saatleri arasında gerçekleşir (2019-2020 eğitim döneminin ikinci yarısından itibaren pandemi süreci sebebiyle dersler online verilmeye başlanmıştır ve pandemi koşullarına göre durum yeniden şekillendirilebilecektir).
 • Her dönem 25-35 kişilik gruplardan oluşan sınıflarda eğitim gerçekleştirilir.
 • Modüler yapıdadır, 22 hafta- 44 gün (352 saat) devam eder.

TURQUALITY® Projesinin öngördüğü kalitede hizmetin sağlanmasını temin etmek üzere; teklif verecek üniversitelerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

 • Uluslararası sıralama listelerinde (US News, Financial Times vb) yer alması,
 • Yönetici geliştirme programları yürütüyor olması,
 • İşletme okullarına verilen uluslararası akreditasyon sertifikalarından en az birine sahip olması,
 • Programda yer alacak eğitimlerin en az %50’sinin üniversitenin kendi kadrolu öğretim üyeleri tarafından sağlanması,
 • Programda ders vermesi öngörülen akademik personelin, yönetici geliştirme programları ve/veya yöneticilere yönelik işletme/yönetim yüksek lisans programlarında eğitim vermiş/veriyor olması.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı Seçim Kriterleri

 • Adayın üniversite mezunu olması,
 • Adayın MBA veya İşletme Yüksek Lisans programına katılmamış olması,
 • Adayın yurtdışı markalaşma anlamında firmaya katkı sağlayabilecek bir departmanda çalışıyor olması,
 • Kapsama yeni katılmış veya daha önce bu eğitimden hiç faydalanmamış firmaların öncelikli olması,
 • Bugüne kadarki toplam katılıma bakılarak programdan daha az faydalanmış firmaların öncelikli olması,
 • Firma katılımcıları arasında iletişim anlamında farklılık yaratabilmek adına farklı meslek grupları göz önünde bulundurularak heterojen sınıflar oluşturulmaya çalışılması.

2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Firmalar İçin TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı

Şu ana kadar 17. dönemle beraber 2006/4 sayılı tebliğ kapsamında destekten faydalanan firmaların toplam 1524 yöneticisi sertifika almaya hak kazanmıştır. Eğitim programı kapsamında marka yönetiminden, stratejik yönetime kadar birçok alanda yöneticilerin mevcut bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

Programda yer alan dersler aşağıdaki gibidir:

2564 Sayılı Karar Kapsamındaki Yararlanıcılar İçin TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı

Şu an 2. Dönemi devam eden döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine yönelik Yönetici Geliştirme Programı’nın ilk döneminde 2564 sayılı Karar kapsamında destekten faydalanan yararlanıcılarım 26 yöneticisi sertifika almaya hak kazanmıştır. Yaralanıcılara yönelik gerçekleştirilen eğitim programında inovasyon yönetimi, liderlik ve ekip yönetimi, değişim yönetimi ve benzeri birçok önemli alanda eğitimler verilmektedir.

Programda yer alan dersler aşağıdaki gibidir:

Kaynakça: https://www.turquality.com/destekler/yonetici-gelistirme

Duygu Yıldırım

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997