Organize Sanayi Bölgeleri (OSB); sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çarpık sanayileşmeyi önlemek, kaynakları rasyonel kullanmak amacıyla sanayi çeşitlerinin belirli bir plan kapsamında yerleştirilmesi, sınırları daha önceden belirlenmiş arazi parçalarının imar planları dâhilinde gerekli idari, sosyal, teknik altyapı alanlarında belli kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini ifade etmektedir.

Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

OSB deki Yatırım teşvik muafiyetleri;

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, Alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçelerde yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçelerde yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.

Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayiye yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi halinde Bu kapsamda düzenlenen teşvik belgeleri için bu hükümler uygulanmaz

İstanbul ilinde komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgeleri dışındaki asgari on milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 nci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.

Bakanlık tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.

Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.

OSB’LERE SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI (BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI)

BÖLGELER
1 2 3 4 5 6
KDV İstisnası + + + + + +
Gümrük Vergisi Muafiyeti + + + + + +
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB İçi 20 25 30 40 50 55
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi + + + + + +
Faiz Desteği İç Kredi 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
Sigorta Primi Desteği 10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl

OSB de yer alan firmalara sağlanan ayrıcalıklar nelerdir?

OSB de yeralan işletmeler aşağıdaki bedellerden muaftır.

  • Emlak Vergisi
  • Atıksu Bedeli (Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işleten bölgelerdeki işletmeler)
  • Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcı
  • Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcı (Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanmayan işletmeler)
  • Tevhid ve İfraz İşlem Harcı

OSB’lerde Arsa Tahsisi Desteği ise; OSB’lerde tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis uygulaması yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere OSB’lerdeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine imkân sağlamaktadır.

Ezgi Baran

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997