DASK, Türkiye’de konut sahiplerinin zorunlu olarak yaptırmaları gereken bir doğal afet sigortasıdır. DASK, “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” tarafından yürütülmekte olup, deprem, sel, heyelan, yangın gibi doğal afetler sonucunda meydana gelen zararları karşılar.

DASK, Türkiye’de yaşayan tüm konut sahipleri için zorunlu bir sigortadır. Sigorta primleri, devlet tarafından belirlenen oranlarda hesaplanır ve belirli aralıklarla güncellenir. Konut sahipleri, DASK primlerini ödeme yükümlülükleri bulunmaktadır.

DASK kapsamında, deprem, sel, heyelan ve yangın gibi doğal afetler sonucunda oluşan hasarlar, belirli limitler dahilinde karşılanır. Sigorta kapsamındaki limitler, konutun brüt metrekaresine göre hesaplanır. Sigorta kapsamında yer almayan hasarlar ise, konut sahiplerinin kendi özel sigortaları tarafından karşılanır.

DASK, doğal afetler sonucunda meydana gelen hasarları karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu sayede, konut sahipleri doğal afetler sonucunda oluşan hasarlara karşı korunurlar. Ayrıca, DASK sayesinde doğal afetler sonucunda oluşan hasarların maddi yükü devlet tarafından karşılanmış olur.

Sonuç olarak, DASK, Türkiye’deki konut sahipleri için zorunlu bir doğal afet sigortasıdır. Sigorta, deprem, sel, heyelan ve yangın gibi doğal afetler sonucunda oluşan hasarları karşılar. Konut sahipleri, DASK primlerini düzenli olarak ödeyerek, doğal afetler sonucunda oluşabilecek hasarlara karşı korunurlar.

DASK