Çevre Düzeni Planı (ÇDP), bir bölgenin çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan nasıl kullanılacağını ve yönetileceğini belirleyen bir planlama aracıdır. ÇDP, bir bölgenin doğal, kültürel, tarihi ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak, sürdürülebilir bir kalkınma ve çevre koruma stratejisi belirler.

ÇDP, ülkelerin çevre politikalarının temel bir unsuru olarak kabul edilir ve planlama sürecinde çeşitli sektörlerin bir araya getirilmesini sağlar. Planlama süreci, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve yerel halkın katılımını gerektirir.

ÇDP, bir bölgenin çevresel, sosyal ve ekonomik özelliklerini analiz eder ve bölgenin kullanımı için stratejiler, politikalar ve hedefler belirler. Plan, bölgedeki tüm sektörleri kapsar ve bölgedeki tüm faaliyetleri çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan değerlendirir.

ÇDP, bir bölgenin çevresel etkilerini en aza indirmek, sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak, doğal kaynakları korumak, insanların yaşam kalitesini artırmak, bölgenin ekonomik potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve toplumsal faydayı artırmak amacıyla yapılır.

ÇDP, ülkelerin bölgesel kalkınma politikalarının önemli bir parçasıdır ve birçok ülke bu planlama aracını kullanmaktadır. Plan, genellikle ülke genelindeki çevre politikalarına uyumlu olarak hazırlanır ve bölgesel kalkınma için kritik bir rol oynar.

Sonuç olarak, Çevre Düzeni Planı, bir bölgenin çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan nasıl kullanılacağını ve yönetileceğini belirleyen bir planlama aracıdır. Plan, bir bölgenin doğal, kültürel, tarihi ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak, sürdürülebilir bir kalkınma ve çevre koruma stratejisi belirler. ÇDP, bir bölgenin çevresel etkilerini en aza indirmek, sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak, doğal kaynakları korumak, insanların yaşam kalitesini artırmak, bölgenin ekonomik potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve toplumsal faydayı artırmak amacıyla yapılır.

Çevre Düzeni Planı