Cazibe Merkezleri Destekleme Programı (CMDP), Türkiye’nin ekonomik büyüme stratejisi kapsamında hayata geçirilen bir programdır. Bu program, özellikle yatırımın artırılması, üretimin çeşitlendirilmesi ve istihdamın artırılması gibi hedefleri olan bir programdır.

CMDP kapsamında, belirli bölgelerde cazibe merkezleri oluşturulmaktadır. Bu cazibe merkezleri, Türkiye’nin kalkınması için stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yoğunlaştığı, yüksek katma değerli ürünler ürettiği ve dünya pazarlarına açılmayı hedeflediği bölgelerdir.

CMDP kapsamında, cazibe merkezleri oluşturulan bölgelere yatırımcılara bir dizi teşvik sağlanmaktadır. Bu teşvikler arasında vergi indirimleri, sigorta primi desteği, faiz desteği, arazi tahsisi ve diğer mali destekler yer almaktadır.

CMDP’nin bir diğer hedefi de, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ekonomik faaliyetleri dengeli bir şekilde dağıtmaktır. Bu nedenle, CMDP kapsamında, özellikle Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri gibi daha az gelişmiş bölgelere yönelik yatırımlar teşvik edilmektedir.

CMDP, yatırımcılar için birçok fırsat sunarken, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve istihdamına da katkı sağlamaktadır. CMDP kapsamında, yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara da teşvikler sunulmaktadır.

Sonuç olarak, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı, Türkiye’nin ekonomik büyüme stratejisi kapsamında hayata geçirilen bir programdır. CMDP, özellikle belirli sektörlere ve bölgelere yönelik yatırımları teşvik ederken, Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve istihdamına katkı sağlamayı hedefler. CMDP, yatırımcılar için birçok fırsat sunarken, Türkiye’nin kalkınması için stratejik öneme sahip sektörlere odaklanarak, ekonomik faaliyetleri dengeli bir şekilde dağıtmayı amaçlar.

Cazibe Merkezleri Destekleme Programı (CMDP)