Cari oran, bir şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kapasitesini ölçmek için kullanılan bir finansal orandır. Cari oran, şirketin cari varlıklarının, cari borçlarına bölünmesiyle hesaplanır.

Cari varlıklar, nakit, banka hesapları, stoklar, alacaklar gibi bir şirketin kısa vadeli varlıklarını ifade ederken, cari borçlar, borçlar, kısa vadeli krediler, ticari borçlar gibi bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini ifade eder.

Cari oranın hesaplanması, bir şirketin cari varlıklarının, kısa vadeli borçlarını ödeme kapasitesini gösterir. Cari oranın yüksek olması, bir şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme kapasitesinin yüksek olduğunu gösterirken, düşük bir cari oran, bir şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme konusunda zorluklar yaşayabileceğini gösterir.

Cari oranın yeterli olup olmadığı, sektöre, sektörün genel yapısına ve şirketin özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bir hızlı tüketim ürünleri şirketi için ideal cari oran 2 olabilirken, bir telekomünikasyon şirketi için ideal cari oran 1,5 olabilir.

Cari oran, yatırımcılar ve kredi verenler için de önemli bir göstergedir. Yatırımcılar, şirketin likidite durumunu ve kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kapasitesini ölçmek için cari oranı kullanabilirken, kredi verenler, bir şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kapasitesini değerlendirmek için cari oranı kullanabilirler.

Cari oranın dezavantajı, stokların ve alacakların da cari varlıklar içinde yer almasıdır. Bu nedenle, bir şirketin cari oranı yüksek olmasına rağmen, stokları veya alacakları tahsil edemediği takdirde, şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme kapasitesi düşebilir.

Sonuç olarak, cari oran, bir şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kapasitesini ölçen bir finansal orandır. Cari oran, şirketin likidite durumunu gösterir ve yatırımcılar ve kredi verenler için önemli bir göstergedir. Ancak, cari oranın dezavantajı, stoklar ve alacakların da cari varlıklar içinde yer almasıdır.