Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ), Türkiye’de kalkınma planlamasını yürüten, bölgesel kalkınma planları hazırlayan, koordine eden ve uygulayan bir kuruluştur. BKİ, ülke genelindeki kalkınma planlarına katkı sağlamak, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak, bölgesel kalkınmayı sağlamak ve yerel ekonomik potansiyelin kullanımını artırmak amacıyla kurulmuştur.

BKİ, kalkınma planlarını hazırlamak ve uygulamak için yerel yönetimlerle, özel sektörle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve diğer ilgili taraflarla işbirliği yapar. BKİ’nin temel görevi, Türkiye’nin bölgesel kalkınmasına katkıda bulunmak için stratejik planlama, yatırım teşvikleri, araştırma ve geliştirme, altyapı yatırımları, sanayi ve ticaret teşvikleri, tarım ve hayvancılık gibi bir dizi faaliyet yürütmektir.

BKİ’nin yürüttüğü faaliyetler arasında, bölgesel kalkınma stratejileri, yatırım planları, öncelikli sektörlerin belirlenmesi, kaynakların kullanımı, sanayi ve ticaret teşvikleri, eğitim, sağlık, turizm ve çevre gibi alanlarda projelerin geliştirilmesi, tarım ve hayvancılık projeleri, tarımsal sanayinin geliştirilmesi, kültür, sanat ve spor faaliyetleri gibi alanlarda faaliyetler yer almaktadır.

BKİ, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kalkınma farklılıklarını azaltmak için bölgesel kalkınma planları hazırlar. Bu planlar, bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel potansiyelini analiz ederek, bölgenin öncelikli sektörlerini belirler ve bu sektörlerin geliştirilmesine yönelik stratejiler ve politikalar geliştirir.

BKİ, bölgesel kalkınma için önemli bir kuruluştur. BKİ’nin yürüttüğü faaliyetler, bölgenin ekonomik kalkınmasını desteklerken, aynı zamanda istihdam, sosyal refah, çevre koruma gibi alanlarda da katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, BKİ, Türkiye’nin bölgesel kalkınması için önemli bir araçtır.

Bölge Kalkınma İdaresi