Bilanço, bir işletmenin finansal durumunu gösteren bir tablodur. Bilanço, bir işletmenin varlıklarını, borçlarını ve öz kaynaklarını belirtir. Varlıklar, işletmenin sahip olduğu her şeyi, borçlar ise işletmenin kredi kartı, borçları ve ödemelerini içeren yükümlülükleri ifade eder. Öz kaynaklar ise, işletmenin hisse senetleri, ortaklık payları ve kârda payları gibi öz kaynakları ifade eder.

Bilanço, işletmenin finansal durumunu ölçmek ve analiz etmek için kullanılan en önemli finansal tablolardan biridir. Bilanço, işletmenin varlıklarının ve yükümlülüklerinin net değerini gösterir. Bilanço, bir dönem sonunda işletmenin finansal durumunu belirler ve bu nedenle, işletmelerin yöneticileri, yatırımcıları ve kredi verenler tarafından incelenir.

Bilanço, genellikle iki bölüme ayrılır: aktifler ve pasifler. Aktifler, işletmenin sahip olduğu varlıkları ifade eder. Bu varlıklar, işletmenin nakit, stoklar, makine ve ekipman, araçlar, gayrimenkuller ve alacaklar gibi tüm varlıklarını içerir. Pasifler ise, işletmenin borçlarını ifade eder. Bu borçlar, işletmenin kredi kartı, borçları, kredileri, borç senetleri ve diğer yükümlülükleri içerir.

Bilanço, varlıkların ve borçların iki bölümü arasındaki denkliği sağlamak için öz kaynakları içerir. Bu denklik, bilançonun temel prensibidir. Öz kaynaklar, işletmenin hisseleri, ortaklık payları ve kârda payları gibi öz kaynakları ifade eder. Öz kaynaklar, bir işletmenin sahiplerine aittir ve bu nedenle, işletmenin finansal durumunu gösteren bir tabloda yer alır.

Bilanço, işletmenin finansal durumunu gösterdiği için, yatırımcılar, işletme yöneticileri ve kredi verenler tarafından incelenir. Bilanço, işletmelerin nakit akışlarını, varlık ve borç dengesini ve öz kaynakların kullanımını belirlemelerine yardımcı olur. Bu, işletmenin finansal stratejilerini belirlemelerine ve gelecekteki yatırımları planlamalarına olanak tanır.

Bilanço