TÜBİTAK destek programlarına kimler başvuru yapabilir? Genel amaç nedir?

TÜBİTAK destek programlarına; ülkemizdeki kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları, akademisyenler ve girişimciler ilgili programlara başvuru yapabilirler. Genel amaç ise; araştırma- teknoloji geliştirme ve yenilikçi faaliyetleri desteklemektir.

 KOSGEB Girişimcilik İş Planı Nedir?

İş planı, girişimcinin kurulu veya kurmayı düşündüğü iş ve işletmesi ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin, planlarının yer aldığı bir dokümandır. Bu doküman, girişimciye, iş kurma ve işletme sürecinde yol gösterici bir rehberdir.

Girişimcilerin yol haritası olarak nitelendirilen iş planı mevcut durumu, ortaya çıkacak ihtiyaçları ve yeni girişimlerin muhtemel sonuçlarını göstermektedir. Aynı zamanda iş planı, bir projenin başarısızlıkla sonuçlanmasını önleyecek etkili bir stratejinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

KOBİ Olmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Avantajlar;

 • KOBİ destekleri ile işletmelerin yeni ürün, süreç ve hizmet üretmelerini sağlayarak rekabet gücünü artırılabilir.
 • Yatırımlarda kendi öz sermayelerine ağırlık
 • Çalışanların yaşadığı veya yüksek talebin bulunduğu bölgelerde kolaylıkla kurularak bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilir.
 • Ülkedeki işsizlik oranının azalmasında önemli bir rol
 • Düşük sermayeye ihtiyaç duyulduğu için girişimciler yatırıma daha kolay teşvik
 • Yatırım yapmadan önce fikir veya icada yönelik pazar tepkilerinin daha kolay öngörülebilir.
 • Teknik ve teknolojik gelişim, değişim ve yeniliklere daha hızlı uyum sağlayarak iş süreçlerinin verimliliği kolaylıkla artırılabilir.
 • Üretilen mal veya sağlanan hizmetler tüketici tercihlerine bağlı olarak esneklik gösterebilir.
 • Çalışanlar ile daha yakın ilişkileri
 • İş süreçlerine yönelik kararlar daha hızlı alınabilir ve
 • Çalışan sayısı az olduğu için daha etkin bir kontrol ve değerlendirme sistemi

Dezavantajlar;

 • KOBİ’lerin yapısı gereği mali danışman ve uzman istihdam
 • Uzman, finansman eksikliği nedeni ile finansal planlamada eksiklikler ve yetersizlikler yaşar.
 • Stratejik işletme hedefleri sadece işletme sahibi ve ortaklar tarafından alınabilir.
 • Sermaye piyasalarından
 • AR-GE departmanları
 • Banka ve finansal kuruluşlardan yeteri kadar destek göremez.
 • Kısıtlı fonları olması nedeniyle teknolojik gelişmelere erişim ve kullanım güçlüğü yaşar.
 • Üretim ve satış birimleri arasında koordinasyon eksikliği vardır.
 • Küçük yerleşim alanına sahip olması nedeniyle yığın üretim yapılamaz.
 • Yüksek ya da toplu satın alma maliyetlerine karşılık düşük ya da küçük partiler halinde satışlar gerçekleştirilir.

Ceyhun Çeliktaş

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997