Amortisman, bir varlığın maliyetinin zamanla yaygın bir şekilde dağıtılmasıdır. Bu işlem, bir şirketin, varlıkların maliyetlerini doğru bir şekilde hesaplamasını sağlar. Amortisman, bir varlığın kullanım ömrü boyunca yıpranmasını veya eskimesini yansıtır ve bu nedenle bir varlığın gerçek değerini yansıtır.

Amortisman, özellikle şirketlerin hesaplarını hazırlarken, genellikle sabit varlıklar için hesaplanır. Sabit varlıklar, bir şirketin faaliyetlerini yürütmek için kullanılan varlıklardır, örneğin bina, arazi, makine ve ekipmanlar gibi. Bu varlıkların maliyeti, genellikle varlıkların satın alındığı zaman ödenen miktardır. Ancak, bir varlık, kullanım ömrü boyunca yavaş yavaş değer kaybeder ve bu kayıp, amortisman gideri olarak kaydedilir.

Amortismanın hesaplanması, bir varlığın maliyetinin, varlığın tahmini kullanım ömrüne bölünmesiyle yapılır. Örneğin, bir şirketin bir makineyi 100.000 TL’ye satın aldığını ve makinenin kullanım ömrünün 5 yıl olduğunu varsayalım. Bu durumda, yıllık amortisman gideri, 100.000 TL / 5 yıl = 20.000 TL olarak hesaplanır. Bu, şirketin yıllık gelir tablosunda bir gider olarak kaydedilecektir.

Amortismanın doğru bir şekilde hesaplanması, bir şirketin mali tablolarının doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Amortisman giderleri, bir şirketin net gelirini azaltır ve dolayısıyla vergi yükünü de azaltabilir. Ancak, amortisman hesaplaması, farklı yöntemler kullanılarak yapılabilir ve bu nedenle farklı sonuçlar verebilir.

Sonuç olarak, amortisman, bir varlığın maliyetinin zamanla yaygın bir şekilde dağıtılmasıdır. Bu, bir varlığın gerçek değerini yansıtır ve bir şirketin hesaplarının doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Amortisman hesaplaması, farklı yöntemler kullanılarak yapılabilir ve doğru bir şekilde hesaplanması, bir şirketin net gelirini azaltır ve vergi yükünü de azaltabilir.

Amortisman