ABİGEM, Türkiye’deki işletmelerin rekabet güçlerini arttırmak, gelişimlerini sağlamak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren bir kurumdur. ABİGEM, Anadolu Birliği Genişletme ve İşletme Kooperatifleri Merkezi olarak adlandırılan bir kuruluştur ve Türkiye’nin farklı bölgelerindeki şubeleriyle hizmet vermektedir.

ABİGEM, girişimcilerin ve işletme sahiplerinin işletmelerini yönetmek için gerekli beceri, bilgi ve deneyimleri kazanmalarına yardımcı olmak için eğitim, danışmanlık, araştırma ve projeler yürütmektedir. Kurum, işletme sahiplerine stratejik planlama, pazarlama, finans yönetimi, operasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve diğer konularda eğitimler vererek işletme yönetimi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

ABİGEM, Türkiye’deki KOBİ’lerin sürdürülebilirliğini sağlamak için de çeşitli projeler yürütmektedir. Bu projeler arasında enerji verimliliği, çevre yönetimi, kalite yönetimi, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri gibi konular yer almaktadır. Ayrıca ABİGEM, işletmelerin uluslararası pazarlara açılmasını ve ihracatlarını arttırmalarını sağlamak amacıyla da çalışmalar yapmaktadır.

ABİGEM, Türkiye’deki KOBİ’lerin gelişimine katkıda bulunmak için önemli bir kurum olarak kabul edilmektedir. Kurum, işletme sahiplerine ve girişimcilere sunduğu eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleriyle işletmelerin rekabet güçlerini arttırmalarına, sürdürülebilirliğini sağlamalarına ve büyümelerine yardımcı olmaktadır.