Programa Genel Bakış:

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Başvuru Dönemi

Yıl içerisinde 2 kez yayımlanan çağrı dönemleri boyunca. (1. Çağrı Dönemi: Ocak-Şubat, 2. Çağrı Dönemi: Temmuz-Ağustos)

Kimler Başvurabilir?

Sadece KOBİ ölçeğinde olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

Destek Süresi:

En fazla 18 Ay’a kadar olan projeler.

Proje Bütçesi:

En fazla 2.400.000 TL

Destek Oranı:

%75 (Proje kapsamında kullanılan alet/teçhizat/yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlar için %15’i oranında ek destek verilmektedir.)

Program Kapsamında Desteklenen Gider Kalemleri:

  • Personel giderleri,
  • Seyahat giderleri,
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  • Malzeme ve sarf giderleri,
  • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
  • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
  • Fizibilite raporu (20.000 TL’ye kadar.)

Değerlendirme:

Projeler üç ana boyuta göre değerlendirilir;

I. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü.
II. Proje planının ve kuruluş altyapısının proje için uygunluğu.
III. Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler alanlarında uzman hakemler tarafından değerlendirilir. Hakem değerlendirmesi sonrasında projeler TEYDEB bünyesindeki ilgili teknoloji gruplarının kurulu tarafından puanlanır ve uygun bulunan projeler Başkanlık onayı ile desteklenir.

Önemli Hususlar:

  • Programın %75 oranındaki hibe desteğinden en fazla ilk iki projesi için yararlanabilen KOBİ’lere, en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projelerinde Programdan destek alabilme hakkı tanındı.
  • 1512 “TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” kapsamında kurulmuş veya 5746 sayılı kanun kapsamında Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmış KOBİ’lerin bu Programa ilk başvurularında; başvuruların özel kriterlerle değerlendirilmesi, desteklenen projelere bütçenin %10’u kadar genel gider ödenmesi, birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) yapılabilmesi gibi avantajlar sağlandı.
  • Başarılı projelerde ‘fikir sahibi araştırmacıya’ 7.500 TL teşvik ödülü verilir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997