İş süreçleri, bir kurumun başarısı için hayati öneme sahiptir. İş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, kurumun rekabet gücünü artırır ve verimliliği optimize eder. İş süreçleri, kurumun faaliyetlerini düzenler, kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar ve işlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlar.

Verimlilik optimizasyonu, iş süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, iş süreçlerinin analiz edilmesini, iyileştirilmesini ve optimize edilmesini içerir. Verimlilik optimizasyonu, kurumun maliyetlerini azaltır, müşteri memnuniyetini artırır ve rekabet avantajı sağlar.

Verimlilik analizi, iş süreçlerinin mevcut durumunun değerlendirilmesini sağlar. Bu analiz, iş süreçlerindeki sorunları ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için kullanılır. Verimlilik analizi, iş süreçlerinin verimliliğini artırmak için veri toplama, performans ölçümü ve analiz yöntemlerini içerir.

Verimlilik ölçütleri, iş süreçlerinin performansını değerlendirmek için kullanılan kriterlerdir. Bu ölçütler, iş süreçlerinin hedeflere ne kadar yakın olduğunu belirlemek için kullanılır. Verimlilik ölçütleri, kurumun performansını izlemek, iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve karar verme süreçlerini desteklemek için önemlidir.

Verimlilik iyileştirme yöntemleri, iş süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlayan stratejilerdir. Bu yöntemler, iş süreçlerinin analiz edilmesini, yeniden tasarlanmasını ve optimize edilmesini içerir. Verimlilik iyileştirme yöntemleri, iş süreçlerindeki aksaklıkları giderir, verimsizlikleri azaltır ve kaynakların daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Teknolojinin iş süreçlerine entegrasyonu, verimliliği artırmak için önemli bir faktördür. Teknoloji, iş süreçlerinin otomasyonunu ve veri analizini destekler, iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yapılmasını sağlar. İş süreçlerine entegre edilen teknoloji, kurumun rekabet gücünü artırır ve verimliliği optimize eder.

İş süreçlerinde yenilikçilik, kurumsal yönetimde rekabet avantajı sağlayan bir faktördür. Yenilikçilik, iş süreçlerinin sürekli olarak geliştirilmesini, yeni fikirlerin ve teknolojilerin uygulanmasını içerir. Yenilikçilik, kurumun adaptasyon yeteneğini artırır, müşteri memnuniyetini artırır ve rekabet avantajı sağlar.

Yenilikçi iş süreçleri tasarımı, kurumların rekabetçi avantaj elde etmesini sağlayan bir yaklaşımdır. Bu tasarım, iş süreçlerinin yeniden düşünülmesini, yenilikçi fikirlerin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeyi içerir. Yenilikçi iş süreçleri tasarımı, kurumun verimliliğini artırır, maliyetleri azaltır ve müşteri memnuniyetini artırır.

Yenilikçilik kültürü, kurumsal yönetimde yenilikçilik stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu kültür, kurumun çalışanları arasında yenilikçilik fikirlerinin teşvik edilmesini, risk alma kültürünün oluşturulmasını ve sürekli öğrenmeyi içerir. Yenilikçilik kültürü, kurumun rekabet gücünü artırır, iş süreçlerini geliştirir ve sürdürülebilir büyümeyi sağlar.

İş Süreçlerinin Önemi

İş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, kurumsal başarı için önemli bir faktördür. İş süreçleri, bir kurumun faaliyetlerini düzenleyen ve hedeflere ulaşmak için kullanılan adımlardır. Bu adımlar, işlerin nasıl yapılacağını, kimin sorumlu olduğunu ve ne zaman yapılacağını belirler. İş süreçlerinin doğru bir şekilde tanımlanması ve yönetilmesi, kurumun verimliliğini artırır ve rekabet avantajı sağlar.

İş süreçlerinin önemi, birçok açıdan ele alınabilir. İlk olarak, iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, kaynakların doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. İş süreçlerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi, işlerin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu da maliyetleri düşürür ve karlılığı artırır.

İkinci olarak, iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, kurum içi iletişimi ve işbirliğini geliştirir. İş süreçlerinin tanımlanması ve paylaşılması, çalışanların rollerini ve sorumluluklarını daha iyi anlamalarını sağlar. Bu da işbirliğini artırır ve verimliliği artırır.

Üçüncü olarak, iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, müşteri memnuniyetini artırır. İyi yönetilen iş süreçleri, müşteri taleplerini daha hızlı ve daha doğru bir şekilde karşılamayı sağlar. Bu da müşteri memnuniyetini artırır ve müşteri sadakatini sağlar.

İş süreçlerinin önemi, her sektörde ve her ölçekteki kurum için geçerlidir. İş süreçlerinin doğru bir şekilde tanımlanması ve yönetilmesi, kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlar ve rekabet avantajı sağlar. Bu nedenle, kurumsal yönetimde iş süreçlerine odaklanmak ve verimlilik optimizasyonunu sağlamak önemlidir.

Verimlilik Optimizasyonu

Verimlilik optimizasyonu, iş süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlayan bir yaklaşımdır. İş süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesi, kurumların rekabet avantajı elde etmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Verimlilik optimizasyonu, iş süreçlerinin analiz edilerek iyileştirilmesini ve gereksiz adımların ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir.

Bu yaklaşımın temel prensipleri arasında, iş süreçlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi yer almaktadır. İş süreçlerinin verimlilik düzeyi, performans ölçütleri ve hedefler belirlenerek değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir. Bu sayede, kurumlar daha hızlı, daha etkin ve daha verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmektedir.

Verimlilik optimizasyonu için kullanılan yöntemler arasında verimlilik analizi, verimlilik ölçütleri ve verimlilik iyileştirme stratejileri bulunmaktadır. Verimlilik analizi, iş süreçlerinin mevcut durumunu değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz, süreçlerin hangi noktalarda iyileştirilebileceğini belirlemek için detaylı bir inceleme yapmayı sağlar.

Verimlilik ölçütleri ise iş süreçlerinin performansını değerlendirmek için kullanılan kriterlerdir. Ölçütler, süreçlerin verimlilik düzeyini belirlemek ve iyileştirme potansiyellerini ortaya çıkarmak için kullanılır. Örneğin, süreçlerin tamamlanma süresi, hata oranı veya kaynak kullanımı gibi faktörler verimlilik ölçütleri arasında yer alabilir.

Verimlilik iyileştirme yöntemleri ise iş süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlayan stratejilerdir. Bu yöntemler, süreçlerin yeniden tasarlanması, otomasyonun kullanılması veya kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması gibi farklı yaklaşımları içerebilir. Verimlilik iyileştirmeleri sayesinde iş süreçleri daha hızlı, daha doğru ve daha az maliyetli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Verimlilik Analizi

Verimlilik analizi, iş süreçlerinin mevcut durumunun değerlendirilmesini sağlar. Bu analiz, iş süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek ve geliştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Verimlilik analizi, bir kuruluşun iş süreçlerini analiz ederek, süreçlerdeki verimlilik sorunlarını tespit etmeyi ve çözüm önerileri sunmayı amaçlar.

Verimlilik analizi yapılırken, iş süreçlerinin hızı, maliyeti, kalitesi ve kaynak kullanımı gibi faktörler dikkate alınır. Bu analiz, iş süreçlerinin her aşamasını detaylı bir şekilde inceleyerek, süreçlerdeki verimlilik kayıplarını belirlemeye yardımcı olur.

Verimlilik analizi için farklı yöntemler kullanılabilir. Bunlar arasında iş akış analizi, zaman etüdü, performans ölçümü, verimlilik oranları hesaplama gibi teknikler bulunur. Bu yöntemler, iş süreçlerinin performansını objektif bir şekilde değerlendirmek ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek için kullanılır.

Verimlilik analizinin önemi büyüktür. Bu analiz sayesinde iş süreçlerindeki verimlilik sorunları tespit edilerek, süreçlerdeki gereksiz maliyetler ve zaman kayıpları azaltılabilir. Ayrıca, verimlilik analizi sonuçlarına dayanarak, iş süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için stratejiler geliştirilebilir.

Verimlilik Ölçütleri

Verimlilik ölçütleri, iş süreçlerinin performansını değerlendirmek için kullanılan kriterlerdir. İş süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek, kurumların performansını değerlendirmek ve iyileştirme stratejileri geliştirmek için önemlidir. Verimlilik ölçütleri, iş süreçlerinin hedeflenen sonuçlara ne kadar yakın olduğunu belirlemek için kullanılır.

Yaygın kullanılan verimlilik ölçütleri arasında şunlar bulunur:

 • Üretim miktarı: İş sürecinin belirli bir süre içinde ürettiği ürün veya hizmet miktarını ölçer.
 • Çalışma süresi: İş sürecinin tamamlanması için harcanan toplam süreyi ölçer.
 • Maliyet: İş sürecinin gerçekleştirilmesi için harcanan mali kaynakları ölçer.
 • Kalite: İş sürecinin sonucunda elde edilen ürün veya hizmetin kalitesini ölçer.
 • Müşteri memnuniyeti: İş sürecinin sonucunda müşterilerin ne kadar memnun olduğunu ölçer.

Verimlilik ölçütleri, iş süreçlerinin performansını değerlendirmek için kullanılan araçlardır. İş süreçlerinin belirlenen hedeflere ulaşması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için bu ölçütlerin düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Verimlilik ölçütleri, iş süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için kullanılan bir kılavuz niteliği taşır ve kurumların rekabetçi avantaj elde etmesine yardımcı olur.

Verimlilik İyileştirme Yöntemleri

Verimlilik iyileştirme yöntemleri, iş süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlayan stratejilerdir. Bu alt başlık altında, yaygın kullanılan verimlilik iyileştirme yöntemleri ve uygulanmaları ele alınacaktır.

Verimlilik iyileştirme yöntemleri, iş süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için kullanılan stratejilerdir. Bu stratejiler, iş süreçlerinin analiz edilmesi, gereksiz adımların ortadan kaldırılması ve kaynakların daha verimli kullanılması gibi adımları içerir.

Birçok işletme, verimlilik iyileştirme yöntemlerini kullanarak iş süreçlerini optimize etmektedir. Bu yöntemler arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

 • İş Akışı Analizi: İş süreçlerinin analiz edilerek, gereksiz adımların belirlenmesi ve süreçlerin daha akıcı hale getirilmesi.
 • Verimlilik Eğitimleri: Çalışanlara verimlilik konusunda eğitimler verilerek, süreçlerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanır.
 • Teknoloji Kullanımı: İş süreçlerinde teknolojinin kullanılması, süreçlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Performans Değerlendirmeleri: Çalışanların performansı düzenli olarak değerlendirilerek, verimlilik düzeylerinin takip edilmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi.
 • Sürekli İyileştirme: İş süreçlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

Verimlilik iyileştirme yöntemleri, iş süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlar. Bu yöntemlerin uygulanması, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine ve başarılarını artırmasına yardımcı olur.

Teknoloji ve İş Süreçleri

Teknolojinin iş süreçlerine etkisi büyük önem taşımaktadır. Günümüzde iş süreçlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesi için teknolojinin kullanımı kaçınılmaz hale gelmiştir. Teknoloji, iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi, veri analizi, iletişim ve işbirliği gibi alanlarda büyük faydalar sağlamaktadır.

İş süreçlerine entegre edilen teknolojik çözümler, işlerin daha hızlı ve hatasız bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Örneğin, bir şirketin satış sürecini otomatikleştirmesi, müşteri taleplerini daha hızlı karşılamasına ve satış sürecini daha verimli hale getirmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, veri analizi araçları sayesinde iş süreçlerinin performansı izlenebilir ve iyileştirme fırsatları belirlenebilir.

Teknolojinin iş süreçlerine entegrasyonu aynı zamanda işbirliği ve iletişimi de kolaylaştırır. İş süreçlerinin dijitalleştirilmesi, çalışanların belge paylaşımı, proje yönetimi ve iletişim için daha etkili araçlar kullanmasını sağlar. Bu da iş süreçlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Ayrıca, teknolojinin iş süreçlerine entegrasyonu, iş gücü verimliliğini artırır. Örneğin, bir şirketin üretim sürecinde otomatik makineler kullanması, işçilik maliyetlerini düşürebilir ve üretim hızını artırabilir. Böylece, iş süreçleri daha verimli hale gelir ve şirketin rekabet gücü artar.

Sonuç olarak, teknolojinin iş süreçlerine entegrasyonu büyük önem taşır. İş süreçlerinin otomatikleştirilmesi, veri analizi, iletişim ve işbirliği gibi alanlarda teknolojinin kullanımı, iş süreçlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu da şirketlerin rekabet gücünü artırır ve başarılarını destekler.

İş Süreçlerinde Yenilikçilik

İş süreçlerinde yenilikçilik, kurumsal yönetimde rekabet avantajı sağlayan bir faktördür. Günümüz iş dünyasında, değişen pazar koşulları ve hızla gelişen teknoloji nedeniyle iş süreçlerinde yenilikçilik stratejileri büyük önem taşımaktadır. İş süreçlerinde yenilikçilik, bir kurumun rekabet avantajını korumasına ve geliştirmesine yardımcı olur.

İş süreçlerinde yenilikçilik stratejileri, kurumun süreçlerini daha verimli hale getirmek, maliyetleri azaltmak, müşteri memnuniyetini artırmak ve rekabet gücünü yükseltmek için çeşitli yöntemlerin kullanılmasını içerir. Bu stratejiler, kurumun iş süreçlerini analiz etmesini, mevcut süreçlerde iyileştirmeler yapmasını ve yeni fikirler ve teknolojileri uygulamasını gerektirir.

İş süreçlerinde yenilikçilik uygulamaları, kurumun tüm çalışanlarının katılımını ve işbirliğini gerektirir. Yenilikçilik kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesi, çalışanların fikirlerini paylaşmalarını teşvik etmek, risk almaya cesaretlendirmek ve sürekli öğrenmeyi teşvik etmekle mümkündür. Yenilikçilik, sadece ürün ve hizmetlerde değil, iş süreçlerinde de uygulanmalıdır.

İş süreçlerinde yenilikçilik stratejileri, kurumun gelecekteki başarısını şekillendirebilir. Rekabetin yoğun olduğu bir pazarda, kurumların sürekli olarak yeni fikirler ve teknolojilerle kendini yenilemesi ve geliştirmesi gerekmektedir. İş süreçlerinde yenilikçilik, kurumun rekabet avantajını sürdürmesini sağlar ve gelecekteki başarı için önemli bir faktördür.

Yenilikçi İş Süreçleri Tasarımı

Yenilikçi iş süreçleri tasarımı, kurumların rekabetçi avantaj elde etmesini sağlayan bir yaklaşımdır. Yenilikçi iş süreçleri tasarımı, iş süreçlerinin geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasıyla ilgilenir. Bu yaklaşım, kurumların daha verimli, etkili ve rekabetçi olmasını sağlar.

Yenilikçi iş süreçleri tasarımının temel prensipleri arasında süreç analizi, süreç yeniden tasarımı ve sürekli iyileştirme yer alır. Süreç analizi, mevcut iş süreçlerinin detaylı bir şekilde incelenmesini ve analiz edilmesini içerir. Bu analiz sonucunda, iş süreçlerindeki verimsizlikler, hatalar veya gereksiz adımlar belirlenir.

Süreç yeniden tasarımı, süreç analizi sonucunda belirlenen sorunların çözümü için yapılan değişiklikleri içerir. Bu aşamada, süreçler daha verimli ve etkili hale getirilir. Gereksiz adımlar kaldırılır, iletişim ve işbirliği iyileştirilir ve teknoloji kullanımı artırılır.

Sürekli iyileştirme ise yenilikçi iş süreçleri tasarımının sürdürülmesini sağlar. İş süreçlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi, iyileştirme fırsatlarının araştırılması ve uygulanması bu aşamada gerçekleştirilir. Böylece, kurumlar sürekli olarak daha verimli ve rekabetçi olma yolunda ilerler.

Yenilikçi iş süreçleri tasarımının uygulanması için kurum içinde işbirliği ve iletişim önemlidir. Çalışanlar arasında fikir alışverişi ve bilgi paylaşımı teşvik edilmelidir. Ayrıca, teknoloji kullanımı da yenilikçi iş süreçleri tasarımının başarılı bir şekilde uygulanmasını destekler. Kurumlar, teknolojik yenilikleri takip etmeli ve iş süreçlerine entegre etmelidir.

Yenilikçi iş süreçleri tasarımı, kurumların rekabetçi avantaj elde etmesini sağlayan bir stratejidir. Bu yaklaşım, kurumların daha verimli, etkili ve rekabetçi olmasını sağlar. Süreç analizi, süreç yeniden tasarımı ve sürekli iyileştirme temel prensipleriyle uygulanan yenilikçi iş süreçleri tasarımı, kurumların başarı yolunda önemli bir adımdır.

Yenilikçilik Kültürü

Yenilikçilik kültürü, kurumsal yönetimde yenilikçilik stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Yenilikçilik kültürü, bir kurumun çalışanlarının yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmesini ve yenilikçilik üzerinde odaklanmasını sağlar. Bu kültür, iş süreçlerindeki yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik eder ve kurumun rekabet avantajını artırır.

Yenilikçilik kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesi, kurumun liderlik ve yönetim kademesinin aktif bir rol oynamasını gerektirir. Liderler, çalışanlara yenilikçilik için bir ortam sağlamalı ve yenilikçilik fikirlerini cesaretlendirmelidir. Ayrıca, çalışanlara yenilikçilik için zaman ve kaynak sağlanmalı ve yenilikçilik projelerine destek verilmelidir.

Bu kültürün sürdürülmesi için, kurum içinde paylaşım ve işbirliği önemlidir. Çalışanlar arasında fikir alışverişi ve bilgi paylaşımı teşvik edilmeli ve yenilikçilik projeleri için ekipler oluşturulmalıdır. Ayrıca, başarılı yenilikçilik projeleri ödüllendirilmeli ve başarısız projelerden dersler çıkarılmalıdır.

Yenilikçilik kültürü aynı zamanda çalışanların sürekli öğrenmeyi teşvik ettiği bir ortamı da içerir. Çalışanlara eğitim ve gelişim fırsatları sunulmalı ve yenilikçilik becerilerini geliştirmeleri için desteklenmelidir. Ayrıca, çalışanların risk almayı ve hatalardan ders çıkarmayı cesaretlendiren bir kültür oluşturulmalıdır.

Yenilikçilik kültürü, kurumsal yönetimde başarılı bir şekilde uygulandığında, kurumun rekabet avantajını artırır ve sürdürülebilir büyümeyi destekler. Bu nedenle, kurumlar yenilikçilik kültürünü oluşturmak ve sürdürmek için çaba sarf etmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • İş süreçleri nedir?İş süreçleri, bir organizasyonun belirli bir hedefe ulaşmak için izlediği adımlardır. İş süreçleri, başlangıçtan sonuca kadar olan tüm aşamaları içerir ve işin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • İş süreçlerinin önemi nedir?İş süreçleri, kurumsal başarı için önemli bir faktördür. İyi yönetilen iş süreçleri, verimliliği artırır, hataları azaltır, maliyetleri düşürür ve müşteri memnuniyetini artırır.
 • Verimlilik optimizasyonu nedir?Verimlilik optimizasyonu, iş süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, gereksiz adımları ortadan kaldırarak süreçleri hızlandırır ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar.
 • Verimlilik analizi neden önemlidir?Verimlilik analizi, iş süreçlerinin mevcut durumunu değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz, süreçlerdeki zayıf noktaları belirlemeye ve iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkarmaya yardımcı olur.
 • Verimlilik ölçütleri nelerdir?Verimlilik ölçütleri, iş süreçlerinin performansını değerlendirmek için kullanılan kriterlerdir. Örneğin, üretim süreçlerinde kullanılan ölçütler arasında üretim hızı, hata oranı ve verimlilik artışı bulunur.
 • Verimlilik iyileştirme yöntemleri nelerdir?Verimlilik iyileştirme yöntemleri, iş süreçlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlayan stratejilerdir. Örneğin, otomasyon kullanımı, eğitim programları ve sürekli iyileştirme faaliyetleri verimlilik artışına katkı sağlar.
 • Teknolojinin iş süreçlerine etkisi nedir?Teknoloji, iş süreçlerine büyük bir etki sağlar. İleri teknoloji kullanımı, süreçlerin daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yürütülmesini sağlar. Ayrıca, veri analizi ve raporlama gibi teknolojik araçlar, süreçlerin daha iyi yönetilmesini sağlar.
 • Yenilikçi iş süreçleri tasarımı nedir?Yenilikçi iş süreçleri tasarımı, kurumların rekabet avantajı elde etmesini sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, geleneksel süreçleri yeniden düşünerek daha etkin ve verimli süreçlerin tasarlanmasını hedefler.
 • Yenilikçilik kültürü nasıl oluşturulur?Yenilikçilik kültürü, kurumsal yönetimde yenilikçilik stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu kültürü oluşturmak için yönetimin destekleyici olması, çalışanların fikirlerine değer verilmesi ve sürekli öğrenme ve gelişim fırsatlarının sunulması önemlidir.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997