Kurumsal yönetimde en iyi uygulamalar, bir şirketin başarısını belirleyen önemli faktörlerdir. Bu makalede, kurumsal yönetimdeki en iyi uygulamaların neler olduğunu ve bu uygulamaların şirketlerin başarıya nasıl ulaşmasına yardımcı olduğunu ele alacağız.

Kurumsal yönetim, şirketin yönetim ve kontrol süreçlerini düzenleyen bir dizi prensibi içerir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, kurumsal yönetimin temel ilkelerindendir. Bir şirketin şeffaf olması ve hesap verebilirlik ilkesine uygun davranması, güvenilirlik ve şirketin itibarı açısından büyük önem taşır. Bu şekilde, şirketin paydaşlarına ve yatırımcılara güven verir ve şirketin sürdürülebilir başarısına katkı sağlar.

Yönetim kurulu bağımsızlığı da etkili bir kurumsal yönetim için kritik bir unsurdur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, şirketin çıkarlarını tarafsız bir şekilde temsil eder ve yönetim kararlarının adil ve doğru bir şekilde alınmasına yardımcı olur. Bu nedenle, bir şirketin yönetim kurulunda bağımsız üyelerin bulunması, şirketin başarısını artıran bir faktördür.

Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri de bir şirketin başarısı için önemlidir. Yönetim kurulu üyelerinin denetim ve finansal bilgi uzmanlığına sahip olması, şirketin finansal performansının izlenmesi ve denetlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği gibi konularda da bilgi ve deneyime sahip olması, farklı bakış açılarının temsil edilmesini sağlar ve şirketin başarısına katkıda bulunur.

Yönetim kurulu toplantıları ve karar süreçleri, etkili bir kurumsal yönetim için kritik öneme sahiptir. Yönetim kurulu toplantıları düzenli olarak yapılmalı ve karar süreçleri şeffaf bir şekilde yönetilmelidir. Bu şekilde, şirketin stratejik hedeflerine ulaşması ve başarılı bir şekilde yönetilmesi sağlanır.

Kurumsal risk yönetimi de bir şirketin başarısı için önemlidir. Risklerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi, şirketin risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlar ve olası sorunların önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi, şirketin riskleri etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı olur ve sürdürülebilir başarıya katkıda bulunur.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Kurumsal yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik önemli faktörlerdir. Şeffaflık, şirketin faaliyetlerini açık bir şekilde paylaşması ve paydaşlarının şirket hakkında doğru ve güncel bilgilere sahip olmasını sağlaması anlamına gelir. Hesap verebilirlik ise şirketin faaliyetlerinin yasal ve etik kurallara uygun olarak gerçekleştiğini göstermesi ve bu faaliyetlerin sonuçlarını açıklamasıdır.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik, şirketlerin güvenilirliklerini artırır ve itibarlarını korur. Aynı zamanda, şirketin paydaşlarıyla sağlıklı bir iletişim kurmasını ve onların beklentilerini karşılamasını sağlar. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur ve uzun vadeli başarıyı destekler.

Şirketler bu ilkeleri uygulamak için çeşitli adımlar atabilir. Örneğin, şirketler finansal bilgilerini ve performanslarını düzenli olarak açıklayabilirler. Ayrıca, şirketlerin yönetim yapısı, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler hakkında bilgi vermesi önemlidir. Şeffaflık aynı zamanda şirketin karar alma süreçlerini de içerir. Şirketler, paydaşlarının katılımını teşvik etmeli ve onların görüşlerini dikkate almalıdır.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik, şirketlerin başarısına olumlu katkı sağlar. Şirketler, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde faaliyet gösterdiklerinde, paydaşlarının güvenini kazanır ve daha iyi bir itibara sahip olurlar. Ayrıca, şeffaflık ve hesap verebilirlik, şirket içindeki iletişimi ve işbirliğini artırır ve çalışanların motivasyonunu yükseltir. Bu da şirketin performansını ve rekabet gücünü artırır.

Yönetim Kurulu ve Bağımsızlık

Yönetim kurulu bağımsızlığı, etkili bir kurumsal yönetim için kritik bir unsurdur. Bağımsız yönetim kurulları, şirketlerin çıkarlarını korumak ve hissedar değerini artırmak için önemli bir rol oynar. Bağımsızlık, yönetim kurulunun etkili bir şekilde kararlar almasını sağlar ve çıkar çatışmalarını önler.

Bağımsızlık standartları, yönetim kurulunda yer alan üyelerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumak için belirlenmiştir. Bu standartlar, yönetim kurulu üyelerinin şirketle olan ilişkilerini ve bağımsızlık kriterlerini belirler. Bağımsızlık, yönetim kurulunun şirketin çıkarlarını objektif bir şekilde değerlendirmesini sağlar ve karar alma sürecine tarafsızlık getirir.

Bağımsız bir yönetim kurulu yapısı oluşturmanın önemli adımları vardır. İlk olarak, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık kriterlerine uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bu kriterler, yönetim kurulu üyelerinin şirketle olan ilişkilerini, bağımsızlık süresini ve diğer bağımsızlık faktörlerini içerir. Ardından, uygun adaylar seçilmeli ve yönetim kurulu üyeleri arasında çeşitlilik sağlanmalıdır. Farklı bakış açıları ve deneyimler, yönetim kurulunun daha etkili kararlar almasını sağlar.

Bağımsız bir yönetim kurulu, şirketin stratejik yönetimine katkıda bulunur ve şirketin uzun vadeli başarısını sağlamak için önemli bir rol oynar. Bağımsızlık, şirketin çıkarlarını korurken, şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik değerlere uyumu teşvik eder. Başarılı bir yönetim kurulu yapısı oluşturmak için bağımsızlık standartlarının ve en iyi uygulamaların takip edilmesi önemlidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri, şirketin başarısı için önemlidir. Başarılı bir yönetim kurulu, çeşitli beceri ve deneyimlere sahip üyelerden oluşmalıdır. Bu üyelerin belirli niteliklere sahip olması, şirketin stratejik kararlarını doğru bir şekilde almasını sağlar ve şirketin sürdürülebilir büyümesini destekler.

Yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gereken bazı nitelikler şunlardır:

 • Endüstri Bilgisi: Yönetim kurulu üyeleri, şirketin faaliyet gösterdiği sektör hakkında derin bir bilgi ve anlayışa sahip olmalıdır. Bu, sektör trendlerini takip etmek, rekabeti analiz etmek ve şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için önemlidir.
 • İş Deneyimi: Yönetim kurulu üyeleri, iş dünyasında geniş bir deneyime sahip olmalıdır. Farklı sektörlerde çalışmış, liderlik pozisyonlarında bulunmuş ve iş stratejileri geliştirmiş olmaları, şirketin başarılı bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar.
 • Stratejik Düşünme: Yönetim kurulu üyeleri, stratejik düşünme becerilerine sahip olmalıdır. Şirketin uzun vadeli hedeflerini belirlemek, stratejik planları oluşturmak ve performansı değerlendirmek için stratejik bir bakış açısına sahip olmaları önemlidir.
 • Finansal Bilgi: Yönetim kurulu üyeleri, finansal konulara hakim olmalı ve şirketin finansal performansını değerlendirebilmelidir. Finansal tabloları analiz etmek, maliyetleri yönetmek ve finansal riskleri yönetmek için finansal bilgi ve anlayışa sahip olmaları önemlidir.

Yönetim kurulu üyelerinin niteliklerinin değerlendirilmesi, şirketin başarısı için kritik bir adımdır. Bu değerlendirme, yönetim kurulu üyelerinin yetkinliklerini belirlemek, eksiklikleri gidermek ve şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için yapılmalıdır. Yönetim kurulu üyelerinin niteliklerinin değerlendirilmesi, şirketin gelecekteki performansını etkileyebilecek bir faktördür.

Denetim ve Finansal Bilgi Uzmanlığı

Denetim ve finansal bilgi uzmanlığı, yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gereken önemli yeteneklerdir. Bu yetenekler, şirketin finansal performansının izlenmesi ve denetlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Denetim, şirketin mali tablolarının doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için yapılan bir süreçtir. Denetim uzmanlığına sahip yönetim kurulu üyeleri, şirketin finansal raporlarını dikkatlice inceleyebilir ve potansiyel hataları veya yanlışlıkları tespit edebilir. Bu sayede, şirketin finansal performansı hakkında doğru ve güvenilir bilgilere sahip olunur.

Finansal bilgi uzmanlığı ise, yönetim kurulu üyelerinin finansal konularda bilgi ve deneyime sahip olmasını gerektirir. Bu uzmanlık, şirketin finansal stratejilerini belirlemek, bütçeleri yönetmek ve finansal riskleri değerlendirmek için önemlidir. Finansal bilgi uzmanlığına sahip yönetim kurulu üyeleri, şirketin finansal performansını daha iyi anlayabilir ve doğru kararlar alabilir.

Denetim ve finansal bilgi uzmanlığı, yönetim kurulu üyelerinin seçilirken dikkate alınması gereken önemli kriterlerdir. Bu uzmanlıkların değerlendirilmesi için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Örneğin, yönetim kurulu üyelerinin denetim veya finansal bilgi sertifikalarına sahip olup olmadığı kontrol edilebilir. Ayrıca, daha önceki denetim veya finansal yönetim deneyimlerine de bakılabilir.

Denetim ve finansal bilgi uzmanlığına sahip yönetim kurulu üyeleri, şirketin finansal performansını daha iyi yönetebilir ve şirketin başarısına katkıda bulunabilir. Bu nedenle, şirketlerin yönetim kurullarında denetim ve finansal bilgi uzmanlığına sahip üyelerin bulunmasına özen göstermeleri önemlidir.

Çeşitlilik ve Cinsiyet Eşitliği

Yönetim kurullarında çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği, farklı bakış açılarının temsil edilmesi açısından önemlidir. Farklı cinsiyetlerden ve farklı kültürel geçmişlere sahip kişilerin bir araya gelmesi, şirketin karar alma süreçlerinde daha geniş bir perspektif sunar. Bu da şirketin daha yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmesine olanak sağlar.

Çeşitlilik aynı zamanda şirketin itibarını artırır ve toplumda daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlar. Farklı cinsiyetlerin ve kültürlerin temsil edildiği bir yönetim kurulu, şirketin toplumsal sorumluluklarını yerine getirdiğini gösterir ve çeşitli tüketici gruplarına daha iyi hizmet sunma potansiyeline sahiptir.

 • Farklı bakış açıları: Farklı cinsiyetlerden ve kültürel geçmişlere sahip kişilerin bir araya gelmesi, yönetim kurulunun karar alma süreçlerinde farklı bakış açılarının temsil edilmesini sağlar. Bu da şirketin daha geniş bir perspektiften değerlendirme yapmasına ve daha iyi kararlar almasına yardımcı olur.
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik: Çeşitlilik, şirketin yaratıcılığını ve yenilikçiliğini artırır. Farklı cinsiyetlerin ve kültürlerin temsil edildiği bir yönetim kurulu, farklı deneyimler ve perspektiflerden faydalanarak daha yenilikçi çözümler üretebilir.
 • Toplumsal sorumluluk: Çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği, şirketin toplumsal sorumluluklarını yerine getirdiğini gösterir. Bu da şirketin itibarını artırır ve toplumda daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlar.
 • Pazar farkındalığı: Çeşitli bir yönetim kurulu, çeşitli tüketici gruplarına daha iyi hizmet sunma potansiyeline sahiptir. Farklı cinsiyetlerin ve kültürlerin temsil edildiği bir yönetim kurulu, şirketin pazarlama stratejilerini daha iyi şekillendirebilir ve farklı tüketici ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir.

Çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği, kurumsal yönetimde önemli bir role sahiptir. Farklı bakış açılarının temsil edilmesi, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin artması, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi ve pazar farkındalığının artması gibi avantajları vardır. Bu nedenle, şirketlerin çeşitlilik ve cinsiyet eşitliğine önem vermeleri ve bu konuda adımlar atmaları önemlidir.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Süreçleri

Yönetim kurulu toplantıları ve karar süreçleri, etkili bir kurumsal yönetim için kritik öneme sahiptir. Toplantılar, şirketin stratejik yönetimi, hedeflerin belirlenmesi ve önemli kararların alınması için bir platform sağlar. Bu toplantılar, yönetim kurulu üyelerinin bir araya gelerek şirketin geleceği hakkında tartışmalar yapmasını ve kararlar almasını sağlar.

Yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi, belirli bir gündemle yapılmalıdır. Gündem, toplantının amacını ve konularını belirlemek için kullanılır. Toplantı öncesinde gündem, yönetim kurulu üyelerine gönderilmeli ve her bir konu için ayrılan süre belirtilmelidir. Böylece toplantı, verimli ve odaklanmış bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Toplantılarda karar süreçleri de önemlidir. Kararlar, yönetim kurulu üyelerinin ortak görüşleri ve oylarıyla alınır. Kararların alınmasında, şirketin stratejik hedefleri ve çıkarları göz önünde bulundurulmalıdır. Karar süreci, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak yürütülmelidir.

Yönetim kurulu toplantıları ayrıca şirketin paydaşlarına da fayda sağlar. Paydaşlar, toplantılarda şirketin performansı hakkında bilgi alabilir ve yönetim kurulu üyeleriyle iletişim kurabilir. Bu da şirketin şeffaflığını artırır ve paydaşların güvenini kazanmasını sağlar.

Sonuç olarak, yönetim kurulu toplantıları ve karar süreçleri, etkili bir kurumsal yönetim için vazgeçilmezdir. Bu toplantılar, şirketin stratejik yönetimini sağlar, önemli kararların alınmasını sağlar ve paydaşlarla iletişimi artırır. Yönetim kurulu üyelerinin bu toplantılara aktif katılımı ve karar süreçlerinin şeffaf ve hesap verebilir olması, şirketin başarısını etkileyen önemli faktörlerdir.

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal risk yönetimi, şirketin başarısı için önemlidir. Şirketler, faaliyetlerini sürdürürken karşılaşabilecekleri olası riskleri değerlendirmeli ve bu riskleri etkin bir şekilde yönetmelidir. Bu bölümde, kurumsal risk yönetiminin temel ilkeleri ve en iyi uygulamaları ele alınacak ve risk yönetiminin şirket performansına nasıl katkı sağladığı tartışılacaktır.

Kurumsal risk yönetimi, şirketlerin gelecekteki belirsizliklerle başa çıkmasına yardımcı olur. Şirketler, finansal, operasyonel, hukuki, itibari ve diğer risk türlerini tanımlamalı ve bu riskleri etkin bir şekilde yönetmelidir. Risk yönetimi, şirketlerin sürdürülebilirliklerini sağlamak, krizleri önlemek veya etkilerini en aza indirmek, fırsatları değerlendirmek ve rekabet avantajı elde etmek için önemlidir.

Kurumsal risk yönetimi, şirketlerin riskleri değerlendirmesini, önceliklendirmesini, izlemesini ve kontrol etmesini içerir. Risk yönetimi süreci, şirketlerin risklerini tanımlamasına ve bu riskleri etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, şirketlerin risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlar ve potansiyel zararları en aza indirebilir.

Kurumsal risk yönetiminin temel ilkeleri arasında riski tanımlama, riski ölçme ve değerlendirme, riski yönetme, riski izleme ve kontrol etme yer alır. Şirketler, risk yönetimi politikaları ve prosedürleri geliştirerek, riskleri etkin bir şekilde yönetebilir ve şirket performansını artırabilir.

En iyi uygulamalar, şirketlerin risk yönetimi sürecini iyileştirmelerine yardımcı olur. Şirketler, risk yönetimi sürecinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılığı teşvik etmelidir. Ayrıca, risk yönetimi sürecinde sürekli iyileştirme ve öğrenme önemlidir.

Özetlemek gerekirse, kurumsal risk yönetimi, şirketlerin başarısı için önemlidir. Şirketler, riskleri etkin bir şekilde yöneterek, krizleri önleyebilir veya etkilerini en aza indirebilir, fırsatları değerlendirebilir ve rekabet avantajı elde edebilir. Kurumsal risk yönetiminin temel ilkeleri ve en iyi uygulamaları, şirketlerin risk yönetimi sürecini iyileştirmelerine yardımcı olur ve şirket performansını artırır.

Risk Değerlendirmesi ve Önceliklendirme

Risk değerlendirmesi ve önceliklendirme, etkili bir kurumsal risk yönetimi için kritik öneme sahiptir. Şirketler, faaliyetlerini sürdürürken karşılaşabilecekleri potansiyel riskleri belirlemeli ve bu riskleri değerlendirmelidir. Risklerin doğası, olası etkileri ve olasılıkları dikkate alınarak, risklerin büyüklüğü ve önemi belirlenmelidir.

Bu süreçte, risklerin önceliklendirilmesi de büyük önem taşır. Şirketler, risklerin ciddiyetini ve önceliğini belirlemek için belirli kriterler kullanmalıdır. Örneğin, bir riskin finansal etkisi, itibar üzerindeki potansiyel etkisi veya yasal sonuçları gibi faktörler göz önünde bulundurulabilir. Bu şekilde, şirketler risklere karşı daha etkili bir şekilde hazırlık yapabilir ve kaynaklarını doğru bir şekilde yönlendirebilir.

Risk İzleme ve Kontrol

Risk izleme ve kontrol, şirketin risklerini etkin bir şekilde yönetmek için gereklidir. Şirketler, risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi sayesinde olası sorunları önceden tespit edebilir ve önlem alabilirler. Bu süreçler, şirketin başarısına önemli ölçüde katkı sağlar.

Risk izleme süreci, şirketin faaliyetlerini sürekli olarak gözlemlemeyi ve potansiyel riskleri belirlemeyi içerir. Bu süreçte, risklerin kaynakları, etkileri ve olasılıkları dikkate alınır. Şirket, riskleri izleyerek, hangi alanlarda daha fazla önlem alması gerektiğini belirleyebilir ve risklerin kontrol altında tutulmasını sağlayabilir.

Risk kontrolü ise, belirlenen risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için alınan önlemleri içerir. Şirket, riskleri kontrol altına almak için çeşitli stratejiler ve politikalar geliştirebilir. Bu stratejiler arasında, riskleri transfer etme, riskleri kabul etme, riskleri azaltma ve riskleri önleme gibi yöntemler bulunur. Risk kontrolü, şirketin risklere karşı daha dirençli olmasını ve başarıya ulaşmasını sağlar.

Risk izleme ve kontrol süreçleri, şirketin başarısına önemli katkılar sağlar. Risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi, şirketin sorunları önceden tespit etmesini ve önlem almasını sağlar. Bu sayede, şirketin mali durumu, itibarı ve performansı korunur ve geliştirilir. Ayrıca, risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi, şirketin sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırır. Bu nedenle, risk izleme ve kontrol süreçleri, kurumsal yönetimde en iyi uygulamalar arasında yer alır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik neden önemlidir?Şeffaflık ve hesap verebilirlik, bir şirketin yönetiminde şeffaf olma ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulama yeteneği anlamına gelir. Bu, şirketin faaliyetlerinin ve kararlarının açık bir şekilde paylaşılması, hissedarlar, çalışanlar ve diğer paydaşlar tarafından anlaşılması ve izlenmesi anlamına gelir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, güven oluşturur, şirketin itibarını artırır ve sürdürülebilir bir iş ortamı sağlar.
 • Yönetim kurulu bağımsızlığı neden önemlidir?Yönetim kurulu bağımsızlığı, şirketin yönetiminde tarafsızlık ve bağımsızlık sağlayan bir faktördür. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri, şirketin çıkarlarını korumak ve hissedarların haklarını savunmak için önemli bir rol oynar. Bağımsızlık, yönetim kurulunun etkili bir şekilde gözetim yapabilmesini ve şirketin stratejik kararlarını objektif bir şekilde değerlendirebilmesini sağlar.
 • Yönetim kurulu üyelerinin hangi niteliklere sahip olması gerekmektedir?Yönetim kurulu üyeleri, farklı beceri ve deneyimlere sahip olmalıdır. Bu, finansal bilgi uzmanlığı, sektörel bilgi, liderlik becerileri, stratejik düşünme yeteneği gibi çeşitli nitelikleri içerebilir. Nitelikli yönetim kurulu üyeleri, şirketin karar süreçlerine değer katar, riskleri yönetir ve uzun vadeli başarıya katkıda bulunur.
 • Çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği neden önemlidir?Çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği, yönetim kurullarında farklı bakış açılarının temsil edilmesini sağlar. Farklı deneyimler ve perspektifler, şirketin daha iyi kararlar almasına ve daha inovatif olmasına yardımcı olur. Ayrıca, cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet adaletini teşvik eder ve kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmesini sağlar.
 • Yönetim kurulu toplantıları nasıl düzenlenmelidir?Yönetim kurulu toplantıları, etkili bir şekilde yönetilmelidir. Bu, düzenli toplantılar planlamak, gündemler oluşturmak, katılımı teşvik etmek ve kararların kaydedilmesini sağlamak anlamına gelir. Yönetim kurulu toplantıları, şirketin stratejik hedeflerine ulaşmak için önemli bir platform sağlar.
 • Kurumsal risk yönetimi neden önemlidir?Kurumsal risk yönetimi, şirketin risklerini tanımlama, değerlendirme, yönetme ve izleme sürecidir. Bu, şirketin finansal performansını korumak, itibarını güçlendirmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için önemlidir. Kurumsal risk yönetimi, şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur ve kriz durumlarında daha iyi hazırlıklı olmayı sağlar.
 • Risk değerlendirmesi ve önceliklendirme nasıl yapılır?Risk değerlendirmesi ve önceliklendirme, şirketin risklerini belirlemek ve bunları önem sırasına göre düzenlemek için kullanılan bir süreçtir. Bu süreçte, risklerin olasılığı, etkisi ve yönetilebilirlik düzeyi değerlendirilir. Ardından, en yüksek öncelikli risklere odaklanılır ve uygun önlemler alınır.
 • Risk izleme ve kontrol nasıl yapılır?Risk izleme ve kontrol, şirketin risklerini etkin bir şekilde yönetmek için kullanılan süreçlerdir. Bu süreçler, risklerin düzenli olarak izlenmesini, kontrol edilmesini ve gerektiğinde düzeltici eylemler alınmasını sağlar. Risk izleme ve kontrol, şirketin risklere karşı daha dirençli olmasını ve kriz durumlarında daha hızlı tepki verebilmesini sağlar.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997