Kalite Yönetim Sisteminde Dokümantasyon: Neden ve Nasıl?

Bu makalede, kalite yönetim sisteminde dokümantasyonun önemi ve nasıl oluşturulması gerektiği hakkında bilgi verilecektir.

Kalite yönetim sistemi, bir şirketin ürün ve hizmetlerinin kalitesini artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için kullanılan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu sistem, iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder. Kalite yönetim sisteminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için doğru ve güncel dokümantasyonun önemi büyüktür.

Dokümantasyon, bir şirketin iş süreçlerini belgelemek ve yönetmek için kullanılan bir araçtır. Doğru ve güncel dokümantasyon, iş süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar ve hataların önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, dokümantasyon, şirket içinde bilgi paylaşımını kolaylaştırır ve çalışanların görevlerini daha etkili bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur.

Dokümantasyon oluşturulurken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör vardır. İlk olarak, dokümantasyonun doğru ve güncel bilgiler içermesi önemlidir. Yanlış veya eski bilgiler, iş süreçlerinde hatalara neden olabilir ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini azaltabilir. İkinci olarak, dokümantasyonun anlaşılır ve kolay erişilebilir olması önemlidir. Çalışanlar, iş süreçlerini daha iyi anlamak ve uygulamak için dokümantasyona kolayca erişebilmelidir. Son olarak, dokümantasyonun düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. İş süreçlerinde yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler, dokümantasyona yansıtılmalıdır.

Doğru ve güncel dokümantasyon oluşturmanın birkaç adımı vardır. İlk adım, dokümantasyon ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Hangi iş süreçlerinin belgelendirilmesi gerektiği ve hangi tür dokümantasyonun kullanılması gerektiği bu adımda belirlenir. İkinci adım, dokümantasyonun oluşturulmasıdır. Dokümantasyon, belirlenen ihtiyaçlara uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Üçüncü adım, dokümantasyonun yönetilmesidir. Dokümantasyonun düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Bu adımların doğru bir şekilde uygulanması, kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlar.

Dokümantasyonun Önemi

Kalite yönetim sistemi, bir organizasyonun ürün veya hizmetlerinin kalitesini sağlamak ve sürekli iyileştirmek için kullanılan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu sistemin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için doğru ve güncel dokümantasyonun önemi oldukça büyüktür. Dokümantasyon, kalite yönetim sisteminin temel taşlarından biridir ve organizasyonun tüm süreçlerinin ve prosedürlerinin doğru bir şekilde belgelenmesini sağlar.

Doğru ve güncel dokümantasyonun önemi, birçok farklı açıdan ele alınabilir. İlk olarak, dokümantasyon, organizasyonun süreçlerini ve prosedürlerini standartlaştırır. Bu sayede, çalışanlar aynı yöntemleri kullanarak işlerini yaparlar ve hataların önüne geçilir. Ayrıca, dokümantasyon, iş süreçlerinin izlenebilirliğini sağlar ve gerektiğinde geriye dönük analizler yapılmasına olanak tanır.

Bunun yanı sıra, doğru ve güncel dokümantasyon, organizasyonun kalite politikalarını ve hedeflerini belirlemesine yardımcı olur. Bu sayede, çalışanlar belirlenen hedeflere odaklanır ve kalite standartlarına uygun olarak çalışırlar. Ayrıca, dokümantasyon, organizasyonun müşteri taleplerini karşılamasını sağlar ve müşteri memnuniyetini arttırır.

Doğru ve güncel dokümantasyon ayrıca, organizasyonun yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumunu sağlar. İlgili yasal ve düzenleyici belgelerin düzgün bir şekilde hazırlanması ve tutulması, organizasyonun yasal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar. Ayrıca, dokümantasyon, denetimlerde ve belgelendirme süreçlerinde önemli bir rol oynar.

Dokümantasyon Süreci

Dokümantasyon süreci, kalite yönetim sisteminin temel bir parçasıdır ve doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu süreç, belirli adımların takip edilmesini gerektirir ve aşağıdaki gibi uygulanmalıdır:

 1. Dokümantasyon İhtiyaç Analizi: İlk adım olarak, dokümantasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu adımda, hangi belgelerin oluşturulması gerektiği ve mevcut belgelerin nasıl güncelleneceği analiz edilmelidir. Dokümantasyon ihtiyaç analizi, kalite yönetim sisteminin gereksinimlerini karşılamak için hangi belgelerin gerekli olduğunu belirlemek için kullanılır.
 2. Dokümantasyon Türleri: İkinci adım olarak, farklı dokümantasyon türleri incelenmelidir. Bu adımda, politika ve prosedürler, talimatlar, formlar ve kayıtlar gibi farklı türlerde dokümantasyonun nasıl oluşturulması gerektiği üzerinde durulmalıdır. Her dokümantasyon türü, belirli bir amaca hizmet ettiği için doğru türün seçilmesi önemlidir.
 3. Dokümantasyon Formatları: Üçüncü adım olarak, dokümantasyonun hangi formatlarda oluşturulabileceği ve format seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler ele alınmalıdır. Bu adımda, elektronik belgelerin kullanılması, belgelerin basılı olarak dağıtılması veya çevrimiçi depolanması gibi farklı format seçenekleri değerlendirilmelidir. Format seçimi, dokümantasyonun kullanım kolaylığı ve erişilebilirliği açısından önemlidir.
 4. Dokümantasyon Oluşturma ve Yönetim Süreci: Dördüncü adım olarak, dokümantasyonun nasıl oluşturulması ve yönetilmesi gerektiği açıklanmalıdır. Bu adımda, dokümantasyonun yazılması, gözden geçirilmesi, onaylanması ve dağıtılması gibi süreçlerin nasıl uygulanması gerektiği detaylı bir şekilde ele alınmalıdır. Ayrıca, dokümantasyonun güncel tutulması ve değişikliklerin izlenmesi için bir yönetim süreci oluşturulmalıdır.

Bu adımların doğru bir şekilde uygulanması, kalite yönetim sisteminin etkili bir şekilde çalışmasını sağlar ve dokümantasyonun güncel ve geçerli olmasını sağlar. Dokümantasyon süreci, kalite yönetim sisteminin temel bir unsuru olduğu için bu adımların titizlikle takip edilmesi önemlidir.

Dokümantasyon İhtiyaç Analizi

Dokümantasyon ihtiyaç analizi, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi için gereken dokümantasyonun belirlenmesi ve analiz edilmesi sürecidir. Bu süreç, kuruluşun hedeflerini, faaliyetlerini ve süreçlerini anlamak için yapılan bir değerlendirmeyi içerir. Dokümantasyon ihtiyaç analizi, kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için önemli bir adımdır.

Dokümantasyon ihtiyaç analizi süreci, aşağıdaki adımları içerir:

 • Kuruluşun hedefleri, faaliyetleri ve süreçleri hakkında bilgi toplama
 • Kuruluşun mevcut dokümantasyonunun incelenmesi
 • Dokümantasyon eksikliklerinin ve gereksiz dokümantasyonun belirlenmesi
 • Gereken yeni dokümantasyonun belirlenmesi
 • Dokümantasyonun formatının ve içeriğinin belirlenmesi
 • Dokümantasyonun kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olmasının sağlanması

Dokümantasyon ihtiyaç analizi süreci, kalite yönetim sisteminin gereksinimlerini ve kuruluşun ihtiyaçlarını belirlemek için önemlidir. Bu süreç, eksik veya gereksiz dokümantasyonun tespit edilmesini sağlar ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için doğru ve güncel dokümantasyonun oluşturulmasına yardımcı olur.

Dokümantasyon Türleri

Dokümantasyon, kalite yönetim sisteminin temel bir unsuru olarak işlev görür. Kalite yönetim sistemi belgeleri, şirketin kalite politikasını ve hedeflerini belirlemek için kullanılır. Farklı dokümantasyon türleri, belirli durumlar ve gereksinimler için farklı amaçlarla kullanılır.

Birinci tür, prosedürler ve talimatlar olarak adlandırılan dokümantasyondur. Bu tür dokümantasyon, belirli bir işlem veya sürecin nasıl gerçekleştirileceğini açıklar. Prosedürler, adımları ve talimatları içeren ayrıntılı bir şekilde yazılmış belgelerdir. Talimatlar ise daha kısa ve daha spesifik olabilir.

İkinci tür, politika ve yönergeler olarak adlandırılan dokümantasyondur. Bu tür dokümantasyon, şirketin kalite politikasını ve hedeflerini belirlemek için kullanılır. Politikalar genellikle genel bir bakış açısı sunar ve şirketin kaliteye olan taahhüdünü ifade eder. Yönergeler ise politikaların daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmasını sağlar.

Üçüncü tür, formlar ve kayıtlar olarak adlandırılan dokümantasyondur. Bu tür dokümantasyon, kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve izlenmesini desteklemek için kullanılır. Formlar, belirli bilgilerin kaydedilmesi için kullanılan belgelerdir. Kayıtlar ise şirketin kalite performansını takip etmek ve değerlendirmek için kullanılan belgelerdir.

Hangi tür dokümantasyonun kullanılacağı, şirketin ihtiyaçlarına ve kalite yönetim sistemi gereksinimlerine bağlıdır. Prosedürler ve talimatlar, belirli bir işlem veya sürecin ayrıntılı bir şekilde açıklanması gerektiğinde kullanılır. Politika ve yönergeler, şirketin kalite politikasını ve hedeflerini belirlemek için kullanılır. Formlar ve kayıtlar ise kalite yönetim sisteminin uygulanması ve izlenmesini desteklemek için kullanılır.

Dokümantasyon Formatları

Dokümantasyon, farklı formatlarda oluşturulabilir ve bu formatların seçimi önemlidir. Hangi formatın kullanılacağı, dokümantasyonun amacına, içeriğine ve kullanılacağı ortama bağlı olarak belirlenmelidir. İşte dokümantasyon formatlarının bazıları:

 • Metin Belgesi (Word, Not Defteri vb.): Bu format, en yaygın kullanılan ve kolayca oluşturulabilen bir formattır. Metin belgeleri, basit metin içeriğinden karmaşık raporlara kadar her türlü dokümantasyon için kullanılabilir.
 • Elektronik Tablo (Excel, Google Sheets vb.): Veri analizi, tablolar ve grafikler içeren dokümantasyonlar için elektronik tablo formatı idealdir. Hesaplamaların ve verilerin düzenli bir şekilde sunulmasını sağlar.
 • Sunum (PowerPoint, Google Slides vb.): Görsel olarak etkileyici ve bilgilerin sunumuna yönelik dokümantasyonlar için sunum formatı tercih edilebilir. Bu format, slaytlar aracılığıyla bilgilerin anlatılmasını sağlar.
 • PDF (Portable Document Format): PDF formatı, dokümantasyonun değişmez bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Bu format, farklı işletim sistemlerinde ve cihazlarda aynı şekilde görüntülenebilir.

Dokümantasyon formatı seçerken dikkat edilmesi gereken faktörler arasında, dokümantasyonun amacı, kullanıcıların ihtiyaçları, kolaylıkla erişilebilirlik ve güncelleme kolaylığı yer alır. Format seçimi, dokümantasyonun etkili bir şekilde iletilmesini ve kullanılmasını sağlamak için önemlidir.

Dokümantasyon Oluşturma ve Yönetim Süreci

Dokümantasyon oluşturma ve yönetim süreci, kalite yönetim sisteminin temel bir unsuru olarak önemlidir. Doğru ve güncel dokümantasyon, iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesine ve kalitenin sürekli iyileştirilmesine yardımcı olur.

Dokümantasyon oluşturma süreci, belirli adımları takip ederek gerçekleştirilmelidir. İlk adım, dokümantasyon ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Bu adımda, iş süreçlerinin hangi alanlarında dokümantasyon gerektiği ve hangi tür dokümantasyonun kullanılması gerektiği analiz edilmelidir. Bu analiz sonucunda, dokümantasyonun kapsamı ve içeriği belirlenir.

Bir sonraki adım, dokümantasyonun oluşturulmasıdır. Dokümantasyon, genellikle yazılı olarak hazırlanır ve belirli bir format kullanılarak düzenlenir. Bu format, belirli bir şablon veya standartta belirlenmiş olabilir. Dokümantasyonun oluşturulması sürecinde, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. Ayrıca, dokümantasyonun güncel tutulması için düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir.

Dokümantasyonun yönetimi de önemlidir. Dokümantasyon, kolayca erişilebilir bir şekilde saklanmalı ve paylaşılmalıdır. Bu, dokümantasyonun elektronik ortamda veya fiziksel olarak saklanabileceği anlamına gelebilir. Ayrıca, dokümantasyonun kimler tarafından erişilebileceği ve kimlerin güncelleme yapabileceği gibi yetkilendirme ve izinlerin belirlenmesi gerekmektedir. Dokümantasyonun yönetimi sürecinde, dokümantasyonun güncelliğinin ve bütünlüğünün korunması da önemlidir.

Dokümantasyonun Güncellenmesi ve İyileştirilmesi

Dokümantasyonun sürekli olarak güncellenmesi ve iyileştirilmesi, bir kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde çalışabilmesi için önemlidir. Güncel ve doğru dokümantasyon, süreçlerin ve prosedürlerin doğru bir şekilde takip edilmesini sağlar ve kalite standardının sürdürülebilirliğini sağlar.

Bir kalite yönetim sisteminin dokümantasyonunun güncellenmesi ve iyileştirilmesi için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 • Güncel Dokümantasyonun İncelenmesi: Mevcut dokümantasyonun düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi ve güncelliğinin kontrol edilmesi önemlidir. Eksik veya hatalı bilgilerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi için bir inceleme süreci düzenlenebilir.
 • Değişikliklerin Belirlenmesi: Süreçlerde veya prosedürlerde yapılan değişikliklerin belirlenmesi ve bu değişikliklerin dokümantasyona yansıtılması gerekmektedir. Değişikliklerin doğru bir şekilde belirlenmesi için ilgili paydaşlarla iletişim kurulabilir ve geri bildirimler alınabilir.
 • Dokümantasyonun Güncellenmesi: Belirlenen değişikliklerin dokümantasyona yansıtılması için güncelleme süreci başlatılmalıdır. Güncelleme süreci, dokümantasyonun düzeltilmesi, eklenmesi veya çıkarılması gereken bölümlerin belirlenmesi ve bu değişikliklerin dokümantasyona uygulanması adımlarını içermelidir.
 • Yeni Dokümantasyon Oluşturma: Süreçlerde veya prosedürlerde büyük değişiklikler yapıldığında veya yeni bir süreç veya prosedür oluşturulduğunda, yeni dokümantasyon oluşturulması gerekebilir. Yeni dokümantasyon oluşturma süreci, ilgili paydaşlarla iletişim kurarak gereksinimlerin belirlenmesi ve yeni dokümantasyonun oluşturulması adımlarını içermelidir.
 • Dokümantasyonun İyileştirilmesi: Dokümantasyonun sürekli olarak iyileştirilmesi için geri bildirimlerin toplanması ve analiz edilmesi önemlidir. İyileştirme önerileri doğrultusunda dokümantasyonun daha anlaşılır, kullanışlı ve etkin hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen adımlar, dokümantasyonun güncellenmesi ve iyileştirilmesi için temel bir yol haritası sunmaktadır. Bu adımların düzenli olarak uygulanması, kalite yönetim sisteminin sürekli olarak geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayacaktır.

Güncelleme Süreci

Güncelleme süreci, dokümantasyonun doğru ve güncel kalmasını sağlamak için oldukça önemlidir. Dokümantasyonun güncellenmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 1. Mevcut dokümantasyonun gözden geçirilmesi: Güncelleme süreci, mevcut dokümantasyonun eksikliklerini ve hatalarını tespit etmekle başlar. Bu adımda, dokümantasyonun doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği değerlendirilir.
 2. Güncelleme ihtiyaçlarının belirlenmesi: Gözden geçirme sonucunda tespit edilen eksiklikler ve hatalar, güncelleme ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılır. Bu adımda, hangi bölümlerin güncellenmesi gerektiği ve hangi değişikliklerin yapılması gerektiği belirlenir.
 3. Değişikliklerin yapılması: Güncelleme ihtiyaçları belirlendikten sonra, dokümantasyonun ilgili bölümlerinde gerekli değişiklikler yapılır. Bu adımda, eksik bilgilerin eklenmesi, hataların düzeltilmesi ve güncel bilgilerin eklenmesi gibi işlemler gerçekleştirilir.
 4. Revizyon kontrolü: Yapılan değişikliklerin doğruluğunu ve tutarlılığını sağlamak için revizyon kontrolü yapılır. Bu adımda, güncellenen dokümantasyonun tekrar gözden geçirilmesi ve hataların düzeltilmesi sağlanır.
 5. Yayınlama: Güncellenen dokümantasyon, ilgili kişilere veya departmanlara iletilmek üzere yayınlanır. Bu adımda, güncellenen dokümantasyonun doğru şekilde dağıtılması ve erişilebilir olması sağlanır.

Güncelleme süreci, dokümantasyonun kalitesini ve güncelliğini sağlamak için düzenli olarak tekrarlanmalıdır. Bu sayede, sürekli değişen iş ortamında dokümantasyonun uyumlu ve güncel kalması sağlanır.

İyileştirme Süreci

Dokümantasyonun iyileştirilmesi, kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak ve sürekli gelişmeyi sağlamak için önemli bir adımdır. İyileştirme süreci, mevcut dokümantasyonun analiz edilmesi ve eksikliklerin belirlenmesiyle başlar. Bu süreçte kullanılabilecek çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

Bir yöntem, dokümantasyonun gözden geçirilmesi ve güncellenmesidir. Mevcut dokümanlar analiz edilir ve gerektiğinde güncellemeler yapılır. Bu, eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesini ve yeni bilgilerin eklenmesini sağlar. Ayrıca, dokümantasyonun anlaşılırlığını artırmak için dil ve format düzenlemeleri de yapılabilir.

Bir diğer yöntem ise dokümantasyonun performans göstergeleriyle izlenmesidir. Belirli bir süre boyunca dokümantasyonun etkinliği ve kullanımı değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda eksiklikler ve iyileştirme alanları belirlenir ve gerekli düzenlemeler yapılır. Bu sayede, dokümantasyonun kalitesi ve kullanılabilirliği artırılır.

İyileştirme sürecinin planlanması da oldukça önemlidir. İyileştirme hedefleri belirlenmeli ve bu hedeflere ulaşmak için gereken adımlar planlanmalıdır. Ayrıca, iyileştirme sürecinin takibi ve değerlendirilmesi de düzenli olarak yapılmalıdır. Bu sayede, iyileştirme sürecinin etkinliği ölçülebilir ve gerektiğinde düzenlemeler yapılabilir.

İyileştirme süreci, kalite yönetim sisteminin sürekli gelişmesini sağlayan önemli bir adımdır. Bu süreçte kullanılan yöntemler ve planlama, dokümantasyonun kalitesini artırarak işletmenin başarısına katkı sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Dokümantasyon neden önemlidir?Dokümantasyon, kalite yönetim sisteminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gereklidir. Doğru ve güncel dokümantasyon, süreçlerin belirlenmesi, yönetilmesi ve iyileştirilmesi için temel bir kaynaktır.
 • Dokümantasyon süreci nasıl işler?Dokümantasyon süreci, dokümantasyon ihtiyaç analizi, dokümantasyon türleri ve formatları belirleme, dokümantasyon oluşturma ve yönetim adımlarını içerir. Bu adımların doğru bir şekilde uygulanması, etkili bir dokümantasyon sistemi oluşturmak için önemlidir.
 • Dokümantasyon ihtiyaç analizi nasıl yapılır?Dokümantasyon ihtiyaç analizi, organizasyonun hangi süreçlerin belgelenmesi gerektiğini ve bu süreçlerin nasıl belgeleneceğini belirlemesini içerir. Süreçlerin kritikliği, yasal gereklilikler ve müşteri beklentileri gibi faktörler göz önünde bulundurularak analiz yapılır.
 • Farklı dokümantasyon türleri nelerdir?Farklı dokümantasyon türleri arasında prosedürler, talimatlar, formlar, kayıtlar ve politikalar bulunur. Her bir dokümantasyon türünün belirli bir amacı ve kullanım alanı vardır.
 • Dokümantasyon hangi formatlarda oluşturulabilir?Dokümantasyon, metin tabanlı belgeler, elektronik belgeler, grafikler ve diyagramlar gibi farklı formatlarda oluşturulabilir. Format seçimi, dokümantasyonun amacına ve kullanılacağı ortama bağlı olarak yapılmalıdır.
 • Dokümantasyon nasıl güncellenir ve iyileştirilir?Dokümantasyonun sürekli olarak güncellenmesi ve iyileştirilmesi için belirlenmiş adımlar takip edilmelidir. Güncelleme süreci, dokümantasyonun değişikliklere uyum sağlaması için gereklidir. İyileştirme süreci ise dokümantasyonun etkinliğini artırmak için yapılan düzenlemeleri içerir.
 • Dokümantasyonun güncellenmesi için izlenmesi gereken süreç nedir?Dokümantasyonun güncellenmesi için belirlenmiş bir süreç takip edilmelidir. Bu süreç, değişikliklerin belirlenmesi, değişikliklerin etkilerinin analiz edilmesi, güncelleme yapılması ve güncellenen dokümantasyonun kontrol edilmesi adımlarını içerir.
 • Dokümantasyonun iyileştirilmesi nasıl planlanır?Dokümantasyonun iyileştirilmesi için öncelikli olarak eksikliklerin ve sorunların belirlenmesi gereklidir. Ardından, iyileştirme adımları belirlenmeli ve bu adımların uygulanması için bir plan oluşturulmalıdır. İyileştirme süreci, dokümantasyonun etkinliğini artırmak ve sürekli olarak iyileştirmek için önemlidir.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997