Horizon Europe programına başvuruda bulunacaklar için önemli ipuçları ve yönergeler aşağıda sunulmuştur:

 • Başvurunuzun başarılı olması için öncelikle Horizon Europe programının amacını ve hedeflerini anlamak önemlidir. Projenizin bu hedeflere uygun olduğundan emin olun.
 • Proje fikrinizi oluştururken yenilikçi ve özgün bir yaklaşım benimsemeye çalışın. Horizon Europe programı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere öncelik vermektedir.
 • Başvurunuzda projenizin hedefleri, metodolojisi, beklenen sonuçları ve etkileri gibi detaylı bilgileri açıkça belirtin. İyi bir proje açıklaması, değerlendirme sürecinde avantaj sağlayacaktır.
 • Bütçenizi hazırlarken dikkatli olun. Proje için gereken kaynakları doğru bir şekilde tahmin edin ve bütçenizi buna göre oluşturun. Ayrıca, bütçenizin detaylarını ve gerekçelerini açıkça belirtin.
 • Projeniz için uygun ortaklar seçmek önemlidir. İşbirliği potansiyeli olan kurumlarla iletişim kurun ve ortaklık teklifinde bulunun. Ortaklarınızın deneyimi ve uzmanlığı, projenizin başarısını etkileyebilir.
 • Projenizin sürdürülebilirliğini düşünün. Proje sonrası etkilerinizi ve sürdürülebilirlik stratejilerinizi açıkça belirtin. Ayrıca, proje sonrası faaliyetlerinizi finanse etmek için alternatif kaynaklar araştırın.

Horizon Europe programına başvuruda bulunacaklar için bu ipuçları ve yönergeler, başvurunuzun daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Projenizi detaylı bir şekilde planlayın, yenilikçi bir yaklaşım benimseyin ve işbirliği yapacağınız ortakları dikkatlice seçin. Başvurunuzun değerlendirme sürecinde öne çıkması için tüm gereksinimleri eksiksiz bir şekilde yerine getirin. İyi şanslar!

Proje Fikri Oluşturma

Başarılı bir Horizon Europe başvurusu için, öncelikle sağlam bir proje fikri oluşturmanız gerekmektedir. Proje fikri, başvurunuzun temelini oluşturacak ve değerlendirme sürecinde önemli bir rol oynayacaktır. İşte başarılı bir proje fikri oluştururken dikkat etmeniz gereken noktalar:

 • Yenilikçilik: Proje fikrinizin yenilikçi olması, Horizon Europe programına uygun olmasını sağlar. Yenilikçi bir fikir, sizi diğer başvuru sahiplerinden ayırabilir ve projenizin kabul edilme şansını artırabilir.
 • Hedefler: Proje fikrinizin, Horizon Europe’nin belirlediği hedeflere uygun olması önemlidir. Projenizin Avrupa Birliği’nin politika öncelikleriyle uyumlu olduğunu göstermek, başvurunuzun değerlendirme sürecinde olumlu bir etki yaratabilir.
 • Çözüm Odaklılık: Proje fikrinizin bir sorunu çözmeye yönelik olması gerekmektedir. Horizon Europe, çeşitli alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen projeleri desteklemektedir. Bu nedenle, projenizin belirli bir sorunu ele alması ve çözüm sunması önemlidir.
 • Uygulanabilirlik: Proje fikrinizin uygulanabilir olması, başvurunuzun kabul edilme şansını artırır. Projenizin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynaklara ve yeteneklere sahip olduğunuzu göstermek önemlidir.

Proje fikrinizi oluştururken, bu noktalara dikkat etmeniz ve fikrinizi açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmeniz önemlidir. Ayrıca, projenizin potansiyel etkisini vurgulayarak, değerlendirme sürecinde dikkat çekmeniz de faydalı olabilir.

Bütçe Hazırlama

Bütçe hazırlama, Horizon Europe başvurularında dikkat edilmesi gereken önemli bir adımdır. Başarılı bir başvuru için bütçenin doğru şekilde hazırlanması ve sunulması büyük önem taşır. Peki, bütçe hazırlarken nelere dikkat etmeli ve nasıl bir bütçe sunulmalı?

Bütçe hazırlarken ilk olarak proje için gereken kaynakların belirlenmesi önemlidir. Bu kaynaklar arasında personel giderleri, malzeme ve ekipman giderleri, seyahat ve konaklama giderleri gibi kalemler bulunabilir. Her bir kalem için ayrı ayrı bütçe oluşturulmalı ve bu bütçelerin proje hedefleriyle uyumlu olması sağlanmalıdır.

Bütçe hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kaynakların doğru şekilde gerekçelendirilmesidir. Her bir harcama kalemi için neden bu miktarın ayrıldığı ve nasıl bir katkı sağlayacağı açıkça belirtilmelidir. Bu şekilde, bütçenin kabul edilme şansı artar ve değerlendirme sürecinde daha güçlü bir argüman sunulmuş olur.

Bütçe sunarken, gelecekteki mali sürdürülebilirlik de göz önünde bulundurulmalıdır. Proje süresince personel giderlerinin nasıl finanse edileceği ve projenin sona erdikten sonra nasıl sürdürüleceği planlanmalıdır. Bu, projenin uzun vadeli etkisini ve değerini artıracaktır.

Bütçe hazırlama sürecinde ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da bütçenin gerçekçi olmasıdır. İhtiyaç duyulan kaynaklar doğru bir şekilde tahmin edilmeli ve bütçe bu tahminlere dayanarak oluşturulmalıdır. Aşırı düşük veya aşırı yüksek bir bütçe, başvurunun değerlendirme sürecinde olumsuz etkilenmesine neden olabilir.

Özetlemek gerekirse, Horizon Europe başvurularında bütçe hazırlama süreci oldukça önemlidir. Bütçenin doğru şekilde hazırlanması, gereken kaynakların belirlenmesi, gerekçelendirilmesi ve gelecekteki sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak sunulması gerekmektedir. Bu adımlara dikkat ederek, başarılı bir başvuru yapma şansınızı artırabilirsiniz.

Personel Giderleri

Proje personeli maaşları ve diğer yan giderlerin bütçeye doğru şekilde dahil edilmesi önemlidir.

Bir Horizon Europe başvurusu yaparken, proje personeli giderlerinin doğru bir şekilde bütçeye dahil edilmesi büyük bir öneme sahiptir. Çünkü personel maaşları ve diğer yan giderler, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gereklidir. Bu nedenle, bu giderlerin bütçede doğru bir şekilde yer alması ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması önemlidir.

Personel giderlerini bütçeye dahil ederken, öncelikle projede ihtiyaç duyulan personel sayısı ve yetkinlikleri belirlenmelidir. Hangi pozisyonlarda personel çalıştırılacağı ve bu personellerin hangi yetkinliklere sahip olması gerektiği net bir şekilde belirlenmelidir. Bu şekilde, doğru personel sayısı ve yetkinlikleri bütçeye yansıtılabilir.

Bununla birlikte, personel giderlerinin sürekliliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Proje süresince personel maaşlarının nasıl finanse edileceği ve sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı önemlidir. Bu konuda, projenin finansman kaynakları ve süreklilik planlaması dikkate alınmalıdır.

Personel giderlerinin bütçeye doğru şekilde dahil edilmesi, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için kritik bir adımdır. Doğru personel sayısı ve yetkinliklerinin belirlenmesi, maaşların ve diğer yan giderlerin bütçeye etkin bir şekilde yansıtılması ve sürekliliğin sağlanması, projenin başarısını etkileyen önemli faktörlerdir.

Personel Sayısı ve Yetkinlikleri

Proje için ihtiyaç duyulan personel sayısı ve yetkinliklerinin belirlenmesi ve bütçeye yansıtılması gerekmektedir

Bir Horizon Europe başvurusu yaparken, proje için ihtiyaç duyulan personel sayısını ve yetkinliklerini belirlemek oldukça önemlidir. Projenizin başarılı bir şekilde yürütülmesi için doğru sayıda ve nitelikli personel bulunması gerekmektedir. Ancak, personel sayısını belirlerken dikkatli olmalı ve gereksiz fazlalıklardan kaçınmalısınız. Ayrıca, personelinizin sahip olması gereken yetkinlikleri de belirlemeli ve bütçenize yansıtmalısınız.

Bir proje için gereken personel sayısını belirlerken, projenizin hedeflerini ve yapısını göz önünde bulundurmalısınız. Her bir görevin ne kadar zaman ve kaynak gerektirdiğini değerlendirmeli ve buna göre personel ihtiyacını belirlemelisiniz. Örneğin, bir yazılım projesi için yazılımcılar, bir pazarlama projesi için pazarlama uzmanları ve bir mühendislik projesi için mühendisler gibi.

Personel yetkinlikleri de projenizin başarısı için kritik öneme sahiptir. Her bir personelinizin, proje için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyime sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle, personel yetkinliklerini belirlemeli ve bütçenize yansıtmalısınız. Yetkinlikler arasında teknik bilgi, proje yönetimi becerileri, iletişim becerileri, takım çalışması yetenekleri gibi çeşitli alanlar bulunabilir.

Personel sayısı ve yetkinliklerini belirlerken, aynı zamanda bütçenizi de göz önünde bulundurmalısınız. Her bir personelin maaşları, sigorta giderleri ve diğer yan giderler bütçenize dahil edilmelidir. Personel sayısını ve yetkinliklerini belirlerken, bütçenizi aşmayacak bir şekilde planlama yapmalısınız. Bu sayede, proje süresince personel giderlerini kontrol altında tutabilir ve bütçenizi doğru bir şekilde yönetebilirsiniz.

Personel Giderlerinin Sürekliliği

Proje süresince personel giderlerinin nasıl finanse edileceği ve sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı önemlidir.

Horizon Europe başvurularında, proje süresince personel giderlerinin finanse edilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük bir önem taşımaktadır. Proje başladıktan sonra personel maaşları ve diğer yan giderlerin karşılanması için uygun finansal kaynaklar oluşturulmalıdır.

Bu noktada, bütçe hazırlama sürecinde doğru bir planlama yapılmalıdır. Personel giderlerinin sürekliliği için proje süresince gereken maaşlar, vergiler, sigorta primleri ve diğer yan giderlerin bütçeye doğru şekilde dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, personel sayısı ve yetkinlikleri de bütçeye yansıtılmalıdır.

Bunun yanı sıra, personel giderlerinin sürekliliği için alternatif finansman kaynakları da göz önünde bulundurulmalıdır. Proje süresince personel maaşlarının ödenmesi için önceden belirlenmiş bir kaynağın yanı sıra, proje ortaklarıyla işbirliği yaparak ek finansman kaynaklarına başvurulabilir. Ayrıca, proje süresince oluşabilecek finansal zorluklara karşı bir acil durum planı oluşturulmalı ve gerektiğinde bu plan devreye sokulmalıdır.

Personel giderlerinin sürekliliği, proje başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle, Horizon Europe başvurularında bu konuya özel bir önem verilmeli ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli adımlar atılmalıdır.

Malzeme ve Ekipman Giderleri

Horizon Europe başvurularında başarılı olmak için, proje için gereken malzeme ve ekipmanların bütçeye uygun şekilde dahil edilmesi ve gerekçelendirilmesi önemlidir. Bu adımları doğru bir şekilde takip etmek, projenizin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak ve başvurunuzun değerlendirilme sürecinde güçlü bir argüman sunmak için kritiktir.

İlk olarak, projeniz için hangi malzeme ve ekipmanlara ihtiyaç duyduğunuzu belirlemeniz gerekmektedir. Bu, projenizin hedeflerine ulaşmak için gerekli olan herhangi bir donanım, yazılım veya diğer araçları içerebilir. Bu malzemelerin ve ekipmanın maliyetini araştırmak ve bütçenize uygun olup olmadığını değerlendirmek önemlidir.

Bir sonraki adım, bu malzemelerin ve ekipmanın bütçeye doğru şekilde dahil edilmesidir. Bütçenizde her bir malzeme veya ekipman için ayrılan miktarı belirlemeli ve bunu ayrıntılı bir şekilde açıklamalısınız. Bütçenizdeki her bir kalemi, malzemenin fiyatını, miktarını ve kullanım süresini içeren bir tablo veya liste şeklinde sunabilirsiniz. Bu, başvurunuzun değerlendirilme sürecinde projenizin gerekliliklerini ve maliyetlerini açıkça göstermenize yardımcı olacaktır.

Ayrıca, malzemelerin ve ekipmanın neden projeniz için gereklilik olduğunu gerekçelendirmeniz de önemlidir. Malzemelerin ve ekipmanın projenizin hedeflerine nasıl katkıda bulunacağını ve proje sonuçlarını nasıl etkileyeceğini açıklayın. Bu, başvurunuzun değerlendirilme sürecinde projenizin önemini ve gerekliliğini vurgulamanıza yardımcı olacaktır.

Malzeme ve ekipman giderlerini bütçeye uygun şekilde dahil etmek ve gerekçelendirmek, Horizon Europe başvurularında önemli bir adımdır. Bu adımları doğru bir şekilde takip ederek, projenizin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak ve başvurunuzun değerlendirilme sürecinde güçlü bir argüman sunmak için gereken adımları atmış olursunuz.

Ortaklar ve İşbirlikleri

Horizon Europe başvurularında ortaklar ve işbirlikleri seçimi, başarılı bir proje için oldukça önemlidir. İyi bir ortaklık ve etkili bir işbirliği ağı, projenin başarısını artırabilir ve hedeflere ulaşmayı kolaylaştırabilir. Peki, Horizon Europe başvurularında ortaklar nasıl seçilmeli ve nasıl bir ağ oluşturulmalı? İşte dikkat etmeniz gereken noktalar:

 • Proje Hedefleriyle Uyum: İlk olarak, projenizin hedeflerine uygun ortaklar seçmelisiniz. Ortaklarınızın, proje konusuyla ilgili deneyim ve uzmanlığa sahip olması önemlidir. Bu sayede, projenin başarısı için gerekli bilgi ve becerilere sahip bir ekip oluşturabilirsiniz.
 • İşbirliği Potansiyeli: Ortaklarınızın işbirliği potansiyelini değerlendirmelisiniz. İyi bir işbirliği ağı, projenizin etkisini artırabilir ve farklı perspektiflerden faydalanmanızı sağlayabilir. Potansiyel ortaklarınızla yapılan görüşmelerde, işbirliği beklentilerinizi ve projenin önceliklerini net bir şekilde iletmelisiniz.
 • Kaynaklar ve Yetenekler: Ortaklarınızın sahip oldukları kaynaklar ve yetenekler de önemli bir faktördür. Projenizin gereksinimlerini karşılamak için ortaklarınızın finansal ve fiziksel kaynakları yeterli olmalıdır. Ayrıca, ortaklarınızın yetenekleri ve deneyimleri, projenin başarısını etkileyen faktörler arasındadır.

Ortaklarınızı seçerken, proje hedeflerinize uyum sağlayan, işbirliği potansiyeli yüksek ve gerekli kaynaklara sahip olan kurumları tercih etmelisiniz. Ayrıca, ortaklarınızla düzenli iletişim ve koordinasyon sağlamak için etkili bir iletişim planı oluşturmalısınız. Ortaklarınızla yapacağınız işbirliği, projenizin başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle, ortak seçimi ve işbirliği sürecine özen göstermelisiniz.

Ortak Seçimi

Proje hedeflerine uygun ortakların nasıl seçileceği ve işbirliği potansiyeli olan kurumların nasıl belirleneceği önemlidir

Horizon Europe başvurularında ortak seçimi, projenin başarısı için kritik bir adımdır. Proje hedeflerine uygun ve işbirliği potansiyeli yüksek olan ortaklar, proje sürecinde önemli katkılar sağlayabilirler. Ancak, doğru ortakları seçmek ve işbirliği yapmak için bazı faktörleri dikkate almak önemlidir.

İlk olarak, projenin hedeflerine uygun ortaklar belirlenmelidir. Projenin amacına ve önceliklerine uygun uzmanlık ve deneyime sahip kurumlar, projenin başarısı için önemlidir. Bu nedenle, ortak seçiminde projenin hedeflerine uygunluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, ortakların daha önce benzer projelerde deneyimleri olması da avantajlı olabilir.

Bunun yanı sıra, işbirliği potansiyeli olan kurumların belirlenmesi de önemlidir. İşbirliği potansiyeli yüksek olan kurumlar, projenin başarısı için önemli bir etkiye sahip olabilirler. İşbirliği potansiyelini değerlendirmek için, kurumların daha önceki işbirlikleri ve ortak projelerdeki performansları incelenebilir. Ayrıca, kurumların kaynakları, uzmanlık alanları ve teknik kapasiteleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Ortak seçimi sürecinde, iletişim ve işbirliği becerileri de önemlidir. Proje süresince ortaklar arasında etkili iletişim sağlanması ve işbirliği yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, ortak seçiminde, iletişim ve işbirliği becerileri de değerlendirilmelidir. Ortakların proje ekibine uyum sağlayabilme yetenekleri ve iletişim kanallarının açık olduğu kurumlar tercih edilmelidir.

İşbirliği ve Koordinasyon

İşbirliği ve koordinasyon, Horizon Europe başvurularında önemli bir faktördür. Proje süresince ortaklar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır. Bu, projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için hayati önem taşır.

İşbirliği ve koordinasyonun sağlanması için ilk adım, uygun ortakların seçilmesidir. Proje hedeflerine uygun ortaklar belirlenmeli ve işbirliği potansiyeli olan kurumlar tercih edilmelidir. Ortaklar arasında güçlü bir iletişim ve işbirliği ağı oluşturulmalıdır.

İşbirliği ve koordinasyonun etkili bir şekilde sağlanabilmesi için düzenli toplantılar düzenlenmelidir. Bu toplantılar, ortaklar arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini teşvik etmek için kullanılmalıdır. Ayrıca, projenin ilerleyişi ve hedeflerine yönelik stratejilerin belirlenmesi için ortaklar arasında koordinasyon sağlanmalıdır.

İşbirliği ve koordinasyonun önemli bir parçası, görevlerin ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenmesidir. Her ortağın rolü ve katkısı açık bir şekilde tanımlanmalıdır. Bu, projenin her aşamasında her ortağın sorumluluklarını bilmesini ve üzerine düşen görevleri yerine getirmesini sağlar.

Ayrıca, işbirliği ve koordinasyon için etkili bir iletişim planı oluşturulmalıdır. Ortaklar arasında düzenli olarak bilgi ve ilerleme raporları paylaşılmalıdır. Aynı zamanda, ortaklar arasında hızlı ve etkili iletişim için iletişim kanalları belirlenmelidir.

İşbirliği ve koordinasyon, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle, projenin başlangıcından itibaren işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için gerekli adımlar atılmalıdır. Ortaklar arasında güçlü bir işbirliği ağı oluşturulmalı ve düzenli iletişim ve koordinasyon sağlanmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Horizon Europe programına nasıl başvurabilirim?Horizon Europe programına başvurmak için öncelikle programın resmi web sitesini ziyaret etmelisiniz. Başvuru rehberini dikkatlice inceleyerek başvuru süreci ve gereklilikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Başvuru sürecinde istenen belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde hazırlayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
 • Proje fikrimi nasıl oluşturmalıyım?Başarılı bir başvuru için öncelikle araştırma yapmalı ve mevcut bilimsel veya teknolojik açıkları belirlemelisiniz. Ardından, bu açıkları kapatmak veya yeni bir yenilik sunmak için bir proje fikri oluşturmalısınız. Proje fikriniz net, özgün ve uygulanabilir olmalıdır. Ayrıca, projenizin toplum veya endüstriye fayda sağlaması önemlidir.
 • Başvurum için nasıl bir bütçe hazırlamalıyım?Horizon Europe başvurularında bütçe hazırlarken proje aktiviteleri, personel giderleri, malzeme ve ekipman maliyetleri, seyahat ve konaklama giderleri gibi unsurları dikkate almalısınız. Bütçenizi gerçekçi ve ayrıntılı bir şekilde hazırlamalı ve her harcamayı gerekçelendirmelisiniz. Ayrıca, bütçenizin proje hedeflerine uygun ve sürdürülebilir olmasına özen göstermelisiniz.
 • Proje için ortaklar nasıl seçilmeli?Ortak seçimi, projenizin hedeflerine uygun kurumları belirlemekle başlar. İşbirliği potansiyeli olan kurumları araştırmalı ve uygun ortakları seçmelisiniz. Ortaklarınızın tecrübesi, uzmanlığı ve kaynakları projenizin başarısını etkileyebileceği için dikkatli bir seçim yapmalısınız. Ayrıca, ortaklar arasında iyi bir işbirliği ve koordinasyon sağlamak da önemlidir.
 • Başvurum reddedilirse ne yapmalıyım?Başvurunuzun reddedilmesi durumunda, geri bildirimleri dikkatlice değerlendirmeli ve eksiklikleri veya hataları düzeltmek için gerekli adımları atmalısınız. Başvurunuzun eksik olduğu veya projenizin yeterince açıklayıcı olmadığı noktaları gözden geçirerek başvurunuzu güncelleyebilir ve tekrar başvurabilirsiniz. Ayrıca, başvurunuzun reddedilmesinin nedenlerini anlamak için program yetkilileriyle iletişime geçebilirsiniz.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997