Enerji Sektörü ve Enerji Sektörü Teşvikleri Nedir?

Çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak ekonomik gayelerle enerji elde edebildiğimiz kaynaklara enerji kaynakları denir. Bu kaynaklar sektörlere ayrılmıştır. Başlıca enerji sektörleri;

  • Ges: Güneş Enerjisi
  • Res: Rüzgar Enerjisi
  • Hes: Hidroelektrik Santral
  • Jes: Jeotermal Enerji Santrali
  • Kojen Atık Isıdan Elektrik Üretim
  • Termik Santral

Enerji Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Yatırım Teşvik kapsamında özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar desteklenmektedir. Bu yatırımlar, güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri, hidroelektrik santraller ve jeotermal enerji santralleridir.

Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kâr payı desteği sağlanmaksızın, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan desteklerden; 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

  • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az %15 oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,
  • Yenilenebilir enerji yatırımına yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları,
  • Nükleer enerji santrali yatırımları,
  • Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç).
  Destek Unsuru Açıklama
1 KDV İstisnası Var
2 Gümrük Vergisi Muafiyeti Var
 

3

Vergi Muafiyeti Yatırıma Katkı Oranı* %30-40-50
Vergi Muafiyeti _Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı* 70-80-90
4 Sigorta Primi İşveren Muafiyeti* 6-7-10 Yıl
5 Yatırım Yeri Tahsisi Var

*Teşvik sisteminde yatırımın yapılacağı bölge ve yatırımın cinsine göre değişkenlik göstermektedir.

Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları ile Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar, destek kapsamı dışındadır.

Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri, kanat, jeneratör ve türbinler, değerlendirmeye alınmaz.

Seda Öner Cankurt

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997