Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Yatırım Teşvik Belgelerinde İlave Gümrük Vergisi Uygulaması kaldırılmıştır.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karar şu şekildedir:

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanamaz”

GEÇİCİ MADDE 1- 1 inci madde ile yapılan değişiklik, 1/1/2023 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanır.

MADDE 2– Bu Karar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye ulaşmak için tıklayın.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997