Foster projesi , kobi destek programı, ülkemizde yurt dışı kaynaklı göçlerden en fazla etkilenen illerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin; Türk vatandaşları, geçici koruma altındaki Suriyeliler, Uluslararası koruma sağlanan kişiler ve sosyal uyum yardım programından yararlanan kişiler için kayıtlı istihdam yaratmalarını ve istihdamı muhafaza etmelerini sağlamak amacındadır.

Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yararlanma hakkı bulunan KOBİ’ler programdan faydalanabilecektir.

1- İşletmeler, KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır.
2- İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannameleri güncel olmalıdır.
3- İşletmeler, istihdam yaratma/koruma taahhüdünde bulunmalıdır.
4- 26.12.2021 tarihi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler başvurabilir.
5- İşletmelerin ana faaliyet konusu, KfW ve IFC yasaklı sektör ve faaliyetleri arasında bulunmamalı (Yasaklı Sektörler ve Faaliyetler Tablosu için lütfen Ek 2’ye        bakınız) ve işletme herhangi bir AB/BM yaptırım listesinde yer almamalıdır.
6- İşletmeler, IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “A” kategorisinde yer almamalıdır.
7- İşletmeler, bu program kapsamında istihdam edilen/edilecek personel için, AB veya BMZ tarafından finanse edilen ve devam eden; FRIT I veya FRIT II ile bunlara benzer programlardan destek almamalıdır.
8- Destekten faydalanmak isteyen KOBİ’ler aşağıda belirtilen illerde ve il için belirlenen hedef sektörlerde faaliyet göstermelidir.

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

 • C – İmalat ve
 • 61-Telekomünikasyon
 • 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 63 – Bilgi hizmeti faaliyetleri
 • 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
 • 74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illerinde ise; aşağıda belirtilen 2’li NACE kodunda yer alan ve yüksek teknoloji alanlarından herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir

NACE REV 2’ye göre sınıflandırma;

 1. Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
 2. Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 3. Diğer ulaşım araçlarının imalatı
 4. Telekomünikasyon
 5. Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 6. Bilgi hizmet faaliyetleri
 7. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

FRIT II İstihdam Taahhütlü Kobi Destek Programı

Tahsis Edilen Toplam Hibe KOBİ Destek Mekanizması aracılığıyla seçilen işletmelere toplam 35 milyon avro teşvik sağlanacaktır
Faydalanıcı KOBİ Sayısı KOBİ Destek Mekanizması kapsamında en az 697 işletmeye ulaşılacaktır
Yeni/Korunan Toplam İstihdam Sayısı En az 2.788 istihdam pozisyonunun yaratılması veya korunması hedeflenmektedir

Programa İlişkin Genel Bilgiler

Destek Süresi 16 ay
Desteklenecek Giderler Personel Gideri ,Diğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim
Destek Oranı Personel giderleri için %70, Diğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim için %50
Genç ve Kadın İstihdamı Destekleme Oranı Yeni istihdam edilecek kişinin genç (30 yaş altı) veya kadın olması durumunda ilgili personel için destek oranı %100
İzleme dönemi 4 ay
Bütçe 35 milyon avro

Destekten faydalanmak isteyen KOBİ’ler, destek üst limitine göre aşağıdaki tabloda yer alan istihdam taahhüdü seçeneklerinden birini tercih etmelidir.

İstihdam Kriterleri

İstihdam Hedefi Üst Destek Limiti
Toplam 2 istihdam yaratılması/korunması beklenecektir. Bunun en az 1’i yeni istihdam olmalıdır.

1 Türk vatandaşı + 1 GKAS/UKSK

500.000 TL
Toplam 4 istihdam yaratılması/korunması beklenecektir. Bunun en az 2’si yeni istihdam olmalıdır.

2 Türk vatandaşı + 2 GKAS/UKSK

1.000.000 TL

Başvurusu destek kapsamına alınan işletmelerin her izleme döneminde; teklif çağrısı ilan tarihinden önceki son 12 (on iki) ayın SGK prim günleri toplamının üçte birinden fazlasını muhafaza etmesi ve destek süresince istihdam ettiği mevcut ve yeni her personeli için SGK kayıtlarındaki prim gün sayısının en az 80 (seksen) olması gerekir.

“Rekabetçiliği Geliştirme ve İstihdamın Artırılması” ana teması kapsamında KOBİ’ler, aşağıda belirtilen çağrı konularına uygun teklifler hazırlayacak ve istihdam koruma/yeni istihdam taahhüdünde bulunacaktır.

Teklif Çağrısı Konuları:

 1. Kapasite (insan kaynağı, makine, ekipman, vb.) artırımı
 2. Pazar payının artırılması
 3. Ürün geliştirme ve çeşitlendirme
 4. Ürünün katma değerinin artırılması
 5. Dijitalleşme
 6. Enerji verimliliğinin artırılması
 7. Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.)
 8. İşletmeler arası iş birliği

olarak belirlenmiştir.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997