Ar-Ge Merkezi ve Teknokentlerde Temel Bilimler Desteği Güncellendi

Ar-Ge Merkezi bulunan veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler için verilen Temel Bilimler Desteği’nin kapsamı genişletildi.

10 Şubat 2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3üncü maddesinin birinci fıkrasının (ee) bendinde yer alan “Temel bilimler” ibaresi “Desteklenecek Programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programları” şeklinde değiştirilmiştir.

Yine aynı şekilde 25 Ağustos 2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde yer alan “Temel bilimler” ibaresi “Desteklenecek Programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programları” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu çerçevede Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan görüşler doğrultusunda; desteklenecek programlar kapsamına Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerine ilave olarak;

  • Biyokimya
  • Biyoteknoloji
  • Endüstriyel Tasarım
  • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

programları da dahil edilmiştir.

Desteklenecek program alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarına bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır. Ancak bu kapsamda her bir Ar-Ge Merkezine veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Ar-Ge Merkezinde veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez.

Destek kapsamına dahil edilen altı yeni programa ait başvurular 28.02.2023 tarihi itibariyle yapılabilecektir. İlgili personellerin 28.02.2023 tarihi itibariyle firmada ilk kez istihdam edilmesi şartı bulunmaktadır.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997