Ticaret Bakanlığı Mal İhracat Destekleri, destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE) / 2 oranında güncellenmektedir.

Destek Üst Limitleri (2022-2023)

MADDE 3 KAPSAMINDA PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİ
2022 2023
Pazara giriş belgesi ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemelerine ilişkin giderler 4.000.000 7.239.000
MADDE 4 KAPSAMINDA YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ
2022 2023
Markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler 750.000 1.357.000
MADDE 5 KAPSAMINDA PAZARA GİRİŞ PROJESİ HAZIRLAMA DESTEĞİ
2022 2023
Danışmanlık ve rapor alımına yönelik giderler 200.000 361.000
MADDE 6 KAPSAMINDA YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ
2022 2023
Toplam ulaşım ve konaklama giderleri (faaliyet başına) 100.000 180.000
Kişi başı günlük konaklama gideri 2.500 4.500
MADDE 9 KAPSAMINDA YURT DIŞI ŞİRKET VE YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİ
2022 2023
Yurt dışında yerleşik şirket/marka alımına yönelik giderler 3.000.000 5.429.000
İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik giderler 7.500.000 13.574.000
Yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alımına yönelik kredi faiz gideri 30.000.000 54.298.000
İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik kredi faiz gideri 45.000.000 81.447.000
MADDE 10 KAPSAMINDA KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ
2022 2023
Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında yer alan giderler 15.000.000 27.149.000
Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri 4.000.000 7.239.000
MADDE 11 KAPSAMINDA BİRİM KİRA DESTEĞİ
2022 2023
Yurt dışı birimlerin kira giderleri 2.000.000 3.619.000
MADDE 12 KAPSAMINDA TANITIM DESTEĞİ
2022 2023
Birime bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri 2.500.000 4.524.000
Marka tesciline bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri 4.000.000 7.239.000
MADDE 13 KAPSAMINDA EXİMBANK’IN UYGULADIĞI FAİZ ORANI İLE CIRR ARASINDAKİ FARKIN DESTEKLENMESİ VE EXİMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI TAZMİN DESTEĞİ
2022 2023
İhracat kredi sigortası reasüre edilen risklerin tazminat gideri 20.000.000 36.199.000
İhracat kredi sigorta programı reasüre edilemeyen tazminat gideri 100.000.000 180.995.000
MADDE 14 KAPSAMINDA TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ DESTEĞİ
2022 2023
Tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı için brüt maaş gideri (azami 10 kişi) 3.000.000 5.429.000
Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri 1.500.000 2.714.000
İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderler 500.000 904.000
Proje başına toplam destek tutarı 5.000.000 9.049.000
MADDE 15 KAPSAMINDA TASARIMCI ŞİRKET VE TASARIM OFİSİ DESTEĞİ
Tasarımcı Şirket Desteği Tasarım Ofisi Desteği
2022 2023 2022 2023
Tanıtım harcamaları/yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderler 1.500.000 2.714.000 1.200.000 2.171.000
Yurt dışı birimlerin konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri 500.000 904.000 300.000 542.000
Yurt dışı birimlerin brüt kira ve kira danışmanlığı giderleri ile vergi/resim/harç giderleri 1.000.000 1.809.000 800.000 1.447.000
Patent/faydalı model/endüstriyel tasarım tescili ve yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri 250.000 452.000 300.000 542.000
Tasarımcı/modelist istihdamı için brüt maaş desteği 750.000 1.357.000 1.600.000 2.895.000
Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alınan danışmanlık giderleri 1.000.000 1.809.000 800.000 1.447.000
Yıllık toplam destek tutarı 5.000.000 9.049.000 5.000.000 9.049.000
MADDE 16 KAPSAMINDA GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE TASARIM DESTEĞİ
2022 2023
Tasarım hizmetine ilişkin giderler 3.000.000 5.429.000
MADDE 17 KAPSAMINDA MARKA VE TURQUALITY® DESTEĞİ
2022 2023
Gelişim yol haritası çalışması gideri (bir defaya mahsus) 2.400.000 4.343.000
Danışmanlık giderleri / tasarım ve ürün geliştirme alanında istihdam giderleri (azami 10 kişi) 10.000.000 18.099.000
Marka programı yıllık toplam destek tutarı 50.000.000 90.497.000
TURQUALITY® programı yıllık toplam destek tutarı 100.000.000 180.995.000
MADDE 18 KAPSAMINDA ÇOK KANALLI ZİNCİR MAĞAZA DESTEĞİ
2022 2023
Yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri 750.000 1.357.000
Pazar araştırması çalışması ve raporları gideri 2.000.000 3.619.000
Tanıtım giderleri 9.000.000 16.289.000
Birim kira giderleri 2.000.000 3.619.000
Temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri 3.000.000 5.429.000
Franchise giderleri 2.000.000 3.619.000
Yıllık toplam destek tutarı 20.000.000 36.199.000
MADDE 19 KAPSAMINDA URGE PROJESİ DESTEĞİ
2022 2.023
İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler 6.000.000 10.859.000
Yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) 2.500.000 4.524.000
Alım heyeti faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) 1.500.000 2.714.000
Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) 800.000 1.447.000
URGE projelerinin işleyişinin geliştirilmesine yönelik iş birliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ilişkin giderler 4.000.000 7.239.000
Kişibaşı günlük konaklama gideri 4.500 7.100
MADDE 20 KAPSAMINDA İHRACAT KONSORSİYUMU DESTEĞİ
2022 2023
Tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderler 10.000.000 18.099.000
MADDE 21 KAPSAMINDA PAZARA GİRİŞ RAPOR DESTEĞİ
2022 2023
Rapor giderleri 3.000.000 5.429.000
MADDE 24 KAPSAMINDA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEĞİ
2022 2023
Sektörel ticaret heyeti faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) 1.500.000 2.714.000
Alım heyeti faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) 1.250.000 2.262.000
Kişibaşı günlük konaklama gideri 2.500 4.500
MADDE 25 KAPSAMINDA SANAL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ
2022 2023
Sanal ticaret heyeti faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) 1.000.000 1.809.000
MADDE 26 KAPSAMINDA TASARIM ORGANİZASYONU DESTEĞİ
2022 2023
Yurt dışı eğitim gideri (aylık) 20.000 36.000
Organizasyonlar ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri 3.000.000 5.429.000
MADDE 27 KAPSAMINDA TURQUALITY® TANITIM PROJESİ DESTEĞİ
2022 2023
Proje başına yıllık destek tutarı 4.000.000 7.239.000
MADDE 28 İKİNCİ FIKRA KAPSAMINDA PROJE ESASLI DESTEKLERDE DANIŞMANLIK HİZMETİ DESTEĞİ
2022 2023
TURQUALITY®/marka destek programı ile destek yönetim sistemlerinin yürütülmesine ilişkin istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderleri 100.000.000 180.995.000
Sektörel teknik uzman/öğretim üyelerinden alınacak danışmanlık hizmetine ilişkin giderler 1.500 2.700

Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Destekleri Üst Limitleri (2022-2023)

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997