Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerine ilişkin detaylar şu şekildedir:

TURQUALITY ®  2564 SAYILI KARAR DESTEK ÜST LİMİTLERİ (TL)
Destek Unsuru İlgili Madde Faydalanabilecek Kurum 2022 2023
İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Raporlama (1) 9/1/(a) TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden birlikler               6.000.000             12.023.000
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Raporlama (2) 9/1/(b) Diğer Birlikler               3.000.000               6.011.000
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Raporlama  (3) 9/1/(c) Diğer İşbirliği Kuruluşları               1.200.000               2.404.000
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Raporlama (4) 9/2 Birden fazla birlik               3.000.000               6.011.000
Marka Destek Programı
Ürün/Hizmet/Marka Tescil- Korunma Desteği 10/1/(a) Yararlanıcı                   600.000               1.202.000
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği 10/1/(b) Yararlanıcı               4.800.000               9.618.000
Yurt Dışı Birim (kira) 10/1/(c)/1 Yararlanıcı               7.200.000             14.428.000
Yurt Dışı Birim (kurulum, dekorasyon) 10/1/(c)/2 Yararlanıcı               3.600.000               7.214.000
Yurt Dışı Satış Alanı Dekorasyon, Teknik Donanım ve Kurulum Desteği 10/1/(ç) Yararlanıcı               2.400.000               4.809.000
Belgelendirme, Ruhsatlandırma ve Test Desteği 10/1/(d) Yararlanıcı               2.400.000               4.809.000
Franchising (Kira) Desteği 10/1/(e)/1 Yararlanıcı                   600.000               1.202.000
Franchising (Kurulum) Desteği 10/1/(e)/2 Yararlanıcı                   600.000               1.202.000
Danışmanlık Faaliyeti Desteği 10/1/(f) Yararlanıcı               3.600.000               7.214.000
İstihdam Desteği 10/1/(g) Yararlanıcı               2.400.000               4.809.000
Rapor 10/1/(ğ) Yararlanıcı               1.200.000               2.404.000
Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği 10/1/(h) Yararlanıcı                   300.000                   601.000
Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği 10/1/(ı) Yararlanıcı                   300.000                   601.000
Acente Komisyon Desteği 10/1/(i) Yararlanıcı               2.400.000               4.809.000
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Giderleri Desteği 10/1/(j) Yararlanıcı               1.200.000               2.404.000
Ürün Yerleştirme Desteği 10/1/(k) Yararlanıcı               1.400.000               2.805.000
TURQUALITY ® Destek Programı
Yurt Dışı Birim Dekorasyon, Teknik Donanım ve Kurulum Desteği 11/1/(d)/1/(ii) Yararlanıcı               2.400.000               4.809.000
Yurt Dışı Satış Alanı Dekorasyon, Teknik Donanım ve Kurulum Desteği 11/1/(d)/2/(ii) Yararlanıcı               2.400.000               4.809.000
Franchising Kira Desteği 11/1/(d)/3/(i) Yararlanıcı               2.400.000               4.809.000
Franschising Kurulum/Dekorasyon/Teknik Donanım Desteği 11/1/(d)/3/(ii) Yararlanıcı               1.200.000               2.404.000
TURQUALITY ® Programının Yürütülmesi
TİM ve HİB’in TQ Programının yürütülmesine ilişkin olarak Kararın 12. maddesinde yer alan giderleri 12/1 TİM ve Birlik           180.000.000           360.702.000
TURQUALITY ® 2564 SAYILI KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ – DESTEK ÜST LİMİTLERİ (TL)
Destek Unsuru İlgili Madde Tanımlama 2022 2023
Ön İnceleme 6/3 Ön inceleme bedeli                     37.880                     75.900

2022 YILI (ORTALAMA TÜFE+ ORTALAMA Yİ-ÜFE)/2 : 100,39

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997