Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteklerine ilişkin detaylar şu şekildedir:

TURQUALITY  2564 SAYILI KARAR DESTEK ÜST LİMİTLERİ (TL)
Destek Unsuru İlgili Madde Faydalanabilecek Kurum 2022 2023
İş birliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Raporlama (1) 9/1/(a) TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden birlikler               6.000.000             12.023.000
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Raporlama (2) 9/1/(b) Diğer Birlikler               3.000.000               6.011.000
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Raporlama  (3) 9/1/(c) Diğer İşbirliği Kuruluşları               1.200.000               2.404.000
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Raporlama (4) 9/2 Birden fazla birlik               3.000.000               6.011.000
Marka Destek Programı
Ürün/Hizmet/Marka Tescil- Korunma Desteği 10/1/(a) Yararlanıcı                   600.000               1.202.000
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği 10/1/(b) Yararlanıcı               4.800.000               9.618.000
Yurt Dışı Birim (kira) 10/1/(c)/1 Yararlanıcı               7.200.000             14.428.000
Yurt Dışı Birim (kurulum, dekorasyon) 10/1/(c)/2 Yararlanıcı               3.600.000               7.214.000
Yurt Dışı Satış Alanı Dekorasyon, Teknik Donanım ve Kurulum Desteği 10/1/(ç) Yararlanıcı               2.400.000               4.809.000
Belgelendirme, Ruhsatlandırma ve Test Desteği 10/1/(d) Yararlanıcı               2.400.000               4.809.000
Franchising (Kira) Desteği 10/1/(e)/1 Yararlanıcı                   600.000               1.202.000
Franchising (Kurulum) Desteği 10/1/(e)/2 Yararlanıcı                   600.000               1.202.000
Danışmanlık Faaliyeti Desteği 10/1/(f) Yararlanıcı               3.600.000               7.214.000
İstihdam Desteği 10/1/(g) Yararlanıcı               2.400.000               4.809.000
Rapor 10/1/(ğ) Yararlanıcı               1.200.000               2.404.000
Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği 10/1/(h) Yararlanıcı                   300.000                   601.000
Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği 10/1/(ı) Yararlanıcı                   300.000                   601.000
Acente Komisyon Desteği 10/1/(i) Yararlanıcı               2.400.000               4.809.000
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Giderleri Desteği 10/1/(j) Yararlanıcı               1.200.000               2.404.000
Ürün Yerleştirme Desteği 10/1/(k) Yararlanıcı               1.400.000               2.805.000
TURQUALITY Destek Programı
Yurt Dışı Birim Dekorasyon, Teknik Donanım ve Kurulum Desteği 11/1/(d)/1/(ii) Yararlanıcı               2.400.000               4.809.000
Yurt Dışı Satış Alanı Dekorasyon, Teknik Donanım ve Kurulum Desteği 11/1/(d)/2/(ii) Yararlanıcı               2.400.000               4.809.000
Franchising Kira Desteği 11/1/(d)/3/(i) Yararlanıcı               2.400.000               4.809.000
Franchising Kurulum/Dekorasyon/Teknik Donanım Desteği 11/1/(d)/3/(ii) Yararlanıcı               1.200.000               2.404.000
TURQUALITY  Programının Yürütülmesi
TİM ve HİB’in TQ Programının yürütülmesine ilişkin Kararın 12. maddesinde yer alan giderleri 12/1 TİM ve Birlik           180.000.000           360.702.000
TURQUALITY  2564 SAYILI KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ – DESTEK ÜST LİMİTLERİ (TL)
Destek Unsuru İlgili Madde Tanımlama 2022 2023
Ön İnceleme 6/3 Ön inceleme bedeli                     37.880                     75.900

2022 YILI (ORTALAMA TÜFE+ ORTALAMA Yİ-ÜFE)/2 : 100,39

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997