Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve
Arjantin Cumhuriyeti Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı (MINCYT)
2023- PROJE TEKLİFLERİ İÇİN ORTAK ÇAĞRISI (2561)

TÜBİTAK ve MINCYT (Arjantin Cumhuriyeti Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı) arasındaki bilimsel
ve teknolojik işbirliği çerçevesinde

a) Havacılık ve Uzay Teknolojileri
b) Yapay Zekâ
c) Biyoteknoloji İlaçları
d) Deprem Araştırmaları (tematik alan ne olursa olsun, deprem çalışmaları ile ilgili tüm
teklifler alınacaktır) alanlarında sunulacak projeler için bir çağrı yayınlanmıştır.

• Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki yükseköğretim kurumları,
• Eğitim ve araştırma hastaneleri,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Sektörleri ve büyüklükleri ne olursa olsun; Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel
kuruluşlar) firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesine sahip olanlar
başvuru yapabilir.

Toplamda 5 adet projeye fon sağlanacaktır.
Proje Süresi: En fazla 3 yıl
Proje Değerlendirmesi: Her kurum kendi değerlendirme prosedürüne dayanarak
değerlendirecektir. TÜBİTAK, başvuruları aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak
değerlendirecektir:

• Bilimsel/Teknolojik Mükemmellik
• Metodoloji
• Proje yönetimi
• Uluslararası İşbirliğinin Önemi
• Etki

TÜBİTAK Proje Finansmanı:

TÜBİTAK, her bir Türk projesini proje başına 2.000.000 Türk Lirası’na kadar (genel gider ve Proje
Teşvik Primi (PIP) hariç) finanse edecektir.
TÜBİTAK Finansmanına Uygun Kalemler
TÜBİTAK tarafından sağlanan fonların aşağıdaki masrafları karşılaması amaçlanmıştır:

• Personel Giderleri (Bursiyerler-Yardımcı Personel)
• Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat*
• Danışmanlık ve Hizmet Alımı Giderleri
• Makine, Ekipman, Sarf, Yazılım ve Yayın Satın Alma Giderleri
• Proje Teşvik Primi-PIP ve Genel Giderler (TÜBİTAK tarafından belirlenecektir)

*Seyahat Masrafları: Türk ekibi için günlük ödenek, Türkiye’den Arjantin’e yapılacak bilimsel
ziyaretler için ekonomi sınıfı uçak biletleri 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenecektir. Genel
bir kural olarak, geziler 30 güne kadar sürebilir.

BAŞVURU

TÜBİTAK için; proje yürütücüsü başvuruyu TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden online olarak
yapmalıdır.
Türk ortaklar başvurularında e-imza kullanacaktır. Teklifler, faks veya e-posta ile gönderilmesi
durumunda, kabul edilmeyecektir.
İlgili ofislere iletilen iki başvuru, katılımcılar, proje başlığı, araştırma içeriği, çalışma planı ve
beklenen araştırma çıktıları açısından tutarlı olmalıdır

Çağrı Süresi : 29 Eylül 2023 – 29 Şubat 2024

TÜBİTAK e-imza son tarihi : 07.03.2024

Ülke Düzeyinde Değerlendirme Dönemi : Mart-Mayıs 2024

Son Ortak Seçimi : Haziran 2024

Sonuçların İlanı : Haziran2024

Arjantin’de Proje Yürütme – Başlangıç Tarihi : Temmuz/Ağustos 2024

Türkiye’de Proje Yürütme – Başlangıç Tarihi : Temmuz/Ağustos 2024

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997