1004 Programı kapsamında, yükseköğretim kurumları, araştırma altyapılarını özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleriyle iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre aktarabilmek için yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması amacına yönelik 3. çağrı başlatılmıştır.

Paris Anlaşması’na taraf olunması ve ülkemizin net sıfır emisyon hedefini açıklamasıyla birlikte Türkiye, yeşil dönüşüm ve yeşil büyüme yolunda önemli bir adım atmıştır. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma politikası doğrultusunda, “İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik”, “Temiz ve Döngüsel Ekonomi”, “Temiz Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı”, “Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım”, “Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım” olmak üzere 5 ana tema etrafında çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler üretmek için çalışmalar yapılmaktadır.

Yüksek Teknoloji Platformlarına yönelik bu çağrı kapsamındaki destekler; ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele ve uyum

ile Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlama gibi öncelikli Ar-Ge ve yenilik konularına odaklanmaktadır. Araştırma üniversiteleri, 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış altyapılarını ve TÜBİTAK’a bağlı Merkez ve Enstitüler, kuracakları yüksek teknoloji platformları için bu çağrıya başvurabileceklerdir.

Desteklenecek araştırma programlarında; yüksek teknoloji platformunun, yönetici kuruluş dışında en az iki Ar-Ge/Tasarım merkezi (5746 sayılı Kanuna göre merkez kabul edilmiş) ve en az iki araştırma altyapısı veya Kamu Ar-Ge biriminden oluşması zorunludur. Çağrı kapsamında oluşturulacak araştırma programları tek fazlı olarak desteklenecek ve 150 milyon TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Bu hedeflere uygun olarak, 1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı “Yüksek Teknoloji Platformları – Yeşil Dönüşüm Çağrısı” 26 Şubat 2024 tarihinde açılmıştır. Çevrimiçi başvuru ve e-imza sürecinin tamamlanması için son tarih 17 Mayıs 2024 saat 23:59 olarak belirlenmiştir.

Başvurular https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi alınacaktır.

1004 Programı ve yeni çağrıyla ilgili detaylara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997