Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Üniversite-Sanayi İş birliği Programı, üniversiteler ile sanayi arasındaki iş birliğini teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Bu program kapsamında, üniversiteler ve sanayi kuruluşları arasında yürütülecek projelerde, üniversiteler tarafından geliştirilen çalışmaların sanayi tarafından kullanılması hedeflenmektedir. Program kapsamında üniversiteler ve sanayi kuruluşları arasında yürütülecek projeler, öncelikle sanayi sektöründe kullanılabilir ve uygulanabilir çözümler üretecek şekilde tasarlanmalıdır. Projelerin amacı, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik çalışmalarını sanayi sektörüne uygulayarak, sanayi kuruluşlarının verimliliğini ve rekabet gücünü arttırmak, işletmelerin yenilikçi ürün ve hizmetler üretmelerini sağlamaktır.

Program kapsamında üniversiteler ve sanayi kuruluşları arasındaki iş birliği projelerinin finansmanı TÜBİTAK tarafından sağlanmaktadır. Başvurular sürekli olarak yapılabilir ve başvuru şartlarına uygun projeler TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek finansman sağlanır. KOBİ ve sanayi kuruluşları farklı oranlarda hibeden yararlanabilmektedir. KOBİ’ler %75, sanayi kuruluşları ise %60 oranında desteklenmektedir. TÜBİTAK tarafından karşılanacak maksimum bütçe 1.000.000 TL’dir. Desteklenen kalemler;

  • Personel ve Bursiyer Giderleri
  • Seyahat (Yurtiçi & Yurtdışı ulaşım ve konaklama) Giderleri,
  • Alet/Teçhizat Giderleri,
  • Malzeme ve Sarf Giderleri,
  • Hizmet Giderleridir.

Desteklenmeyen giderler ise her türlü dağıtım, pazarlama, reklam giderleri, patent, faydalı model, marka tescil giderleri, muhasebe, sekreterlik gibi idari giderler, büro makineleri ve mefruşatı, ısıtma, aydınlanma, gibi enerji masrafları, danışmanlık giderleri, (test giderleri hariç) kalite belgelendirme giderleri, Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili olmayan altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı giderler gibi bütün giderler desteğe tabi değildir.

Beril Bayar

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997