Sanayi AR-GE projeleri destekleme programı (1501) nedir? Firmaların ülke çıkarları ve değerleri doğrultusunda katma değer yaratacak AR-GE çalışmalarını destekleyen ve teşvikini sağlayan bir programdır. Bu programda inovasyon (yenilikçi) tanımının bir parçası olarak; araştırma ve geliştirme projeleri, yeni ürünlerin üretilmesi, mevcut ürünlerin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi, ürün kalite veya standartlarının yükseltilmesi ile karakterize edilen yeni teknolojiler ve yeni üretim teknikleridir. Maliyetlerin düşürülme hedefinde olması ve gelişimini desteklemek gibi niteliklere destek vermektedir. 1501, bu programa TÜBİTAK tarafından verilen numaradır. Diğer programlar içinde bu gibi kodlar bulunmaktadır.

Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programına Kimler Başvurabilir?

Türkiye merkezli şirketler, küçüklüğüne veya büyüklüğüne bakılmadan ve şirket düzeyinde katma değer sağlayan KOBİ’ler, sektör veya büyüklükten bağımsız olarak başvuruda bulunabilirler. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilir.  Yeni kurulan ve hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.

Fakat iş merkezi ve kanuni yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki yerleşik temsilcilik, şubeleri, vakıfları, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

Genel olarak (1501) Sanayi AR-GE Destekleme Programı büyük ölçekte projeler tarafından başvurulan ve üst limiti sınırı olmayan, en fazla 36 ay proje süresi ile sınırlandırılmış ve %60 oranında hibe sağlayan bir programdır. Bu programa Türkiye’de yerleşik tüm sermayeler başvuru yapabilir ve katılım sağlayabilir. Ancak sadece, şirketlerin proje önerileri sorgulanarak incelenmesi gerekmektedir. Projeler dört ana madde üzerinden değerlendirilir ve incelenir;

  1. Projenin özgünlük katkısı.
  2. Projenin AR-GE niteliği ve yenilikçi yönleri.
  3. Projenin ulusal anlamda faydaya dönüşebilirliği ve ulusal kazanımı.
  4. Kuruluşu, proje sahibi şirketin bu projeyi yapabilir nitelikte olması. Laboratuvar, finansal ve personel alt yapısı dikkate alınır.

Tübitak desteklerini düzenlerken belli kategorilerde düzenler. 1501 olarak belirtilen kod Tübitak Sanayi AR-GE Projeleri için düzenlediği desteklere ait bir koddur.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997