TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı (1503) Nedir?

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal iş birliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

Proje pazarları,

 • Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan,
 • Proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran,
 • Arz edilen proje iş birliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen,
 • Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla iş birliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslararası etkinliklerdir.

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programına Kimler Nasıl Başvuru Yapabilir?

Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,

 • Sanayi odası,
 • Ticaret odası,
 • Ticaret ve sanayi odası,
 • İhracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği) herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

Proje Pazarları Destekleme Programına yapılacak etkinlik destek talep başvurularının, bir ön yazı ile etkinlik tarihinden en az iki ay önce “www.teydeb.tubitak.gov.tr” adresinde belirtilen başvuru formatına ve istenilen içeriğe uygun olarak “TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na yapılması gerekir.

Proje Pazarları Destekleme Programı’na başvurular yılın herhangi bir iş gününde yapılabilir.

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programında desteklenen Proje Konuları Nedir?

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programında, proje konuları değil, projelerin geliştirilmesi kapsamında ihtiyaç duyulan iş birliği etkinlikleri desteklenmektedir. Ancak destekten faydalanabilmek için ilgili etkinliklerin, Proje Pazarları Destekleme Programı (1503) kapsamındaki temel ilkeye hitap etmesi gerekmektedir.

Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamındaki etkinliklerde temel ilke; somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran ya da arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasıdır.

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı Başvuru Kriterleri Nelerdir? 

Proje Pazarları Destekleme Programına yapılacak etkinlik destek talebi başvurularında, aşağıdaki hususlarla uyumlu bir etkinlik programı oluşturulmalıdır:

 1. a) Etkinliğin amacı, Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamındaki etkinliklerde temel ilke kapsamında olmalıdır.
 2. b) Etkinliğin adı, teknoloji alanı ve bu kapsamdaki temalar açık ve anlaşılabilir şekilde belirlenmiş olmalıdır.
 3. c) Etkinliğin içeriği tüm katılımcıların aktif katılımlarını sağlayacak bir şekilde kurgulanmalıdır. Bu kapsamda atölye çalışmaları, paralel oturumlar ve mutlaka katılımcıların proje önerilerini içeren sunumları ile proje ortaklıklarına yönelik ikili görüşme programlarını da içermelidir. Etkinlik kapsamında, katılımcıların proje önerileri ve talepleri belirli bir süre önceden toparlanmalı, gerekiyorsa bu öneriler arasından bir eleme yapılmalı, uygun görülenler hakkında ise diğer katılımcılara ön bilgilendirme yapılarak etkinliğe hazırlıklı gelmelerini sağlayacak planlama yapılmış olmalıdır.
 4. d) Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile bir sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası veya ihracatçı birliğinin katılımcı olarak yer alması zorunludur. Etkinlikte yer alacak katılımcı kuruluşlardan en az birinin yurt dışında yerleşik olması durumunda, etkinlik uluslararası düzeyde değerlendirilir.

(2) Etkinliğin uluslararası düzeyde başvurulabilmesi için katılımcı kuruluşun katılımına ilişkin katılım niyet mektubu Proje Pazarı Öneri Bilgileri Formu (AGY104) ekinde verilmelidir.

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı Destek Oranı Ne Kadardır?

TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

Proje Pazarları Destekleme Programı çerçevesinde desteklenecek etkinlikler için TÜBİTAK tarafından sağlanacak destek miktarının üst sınırı TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenir.

2010 yılında her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla 15.000 (on beş bin) TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla 20.000 (yirmi bin) TL olarak belirlenmiştir.

Bu tutarların belirlenmediği durumda TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenen en son destek tutarları dikkate alınır.

TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı için Uygun Maliyetler Nelerdir?

 1. Basım ve kırtasiye giderleri: Etkinlik ile ilgili gerekli basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri, vb.),
 2. Posta ve kurye giderleri: Etkinlik ile ilgili yapılan posta ve kurye giderleri,
 3. Ulaşım ve konaklama giderleri: Üniversite ve araştırma kuruluşlarından etkinlik kapsamında proje fikriyle katılacak kişilere ait uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile en fazla 100 (yüz) TL’ye kadar günlük konaklama giderleri.

                                                                                                                          Deniz Köklüağaç

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997