Programa Genel Bakış:

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir.

Başvuru Dönemi

Yıl içerisinde 2 kez yayımlanan çağrı dönemleri boyunca. (1. Çağrı Dönemi: Ocak-Şubat, 2. Çağrı Dönemi: Temmuz-Ağustos)

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

Destek Süresi:

En fazla 36 Ay’a kadar olan projeler için başvuru yapılabilir.

Proje Bütçesi:

Bir üst sınır bulunmamaktadır.

Destek Oranı:

%75 (Proje kapsamında kullanılan alet/teçhizat/yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlar için %15’i oranında ek destek verilmektedir.)

Program Kapsamında Desteklenen Gider Kalemleri:

  • Personel giderleri,
  • Seyahat giderleri,
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  • Malzeme ve sarf giderleri,
  • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
  • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
  • Fizibilite raporu (20.000 TL’ye kadar.)

Değerlendirme:

Projeler üç ana boyuta göre değerlendirilir;

I. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü.
II. Proje planının ve kuruluş altyapısının proje için uygunluğu.
III. Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler alanlarında uzman hakemler tarafından değerlendirilir. Hakem değerlendirmesi sonrasında projeler TEYDEB bünyesindeki ilgili teknoloji gruplarının kurulu tarafından puanlanır ve uygun bulunan projeler Başkanlık onayı ile desteklenir.

Önemli Hususlar:

  • Programda, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25’ini) ve 2.000.000.-TL (İki milyon Türk Lirası) sınırını geçmemek üzere desteklenen projeler kapsamında kuruluşlara ön ödeme yapılabilir.
  • Proje bütçesinin 5.000.000 TL ve üzeri olması halinde ekonomik fizibilite raporunun sunulması zorunludur.
  • Başarılı projelerde ‘fikir sahibi araştırmacıya’ 7.500 TL teşvik ödülü verilir.
Diğerleri

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997

Görüşme Talep Et