Tübitak 1501 Programı, yenilikçi teknolojilere destek oranları konusunda önemli fırsatlar sunmaktadır. Programın amacı ve kapsamı, başvuru süreci ve şartları, proje yönetimi ve desteklenen teknoloji alanları gibi konuları kapsayan bir programdır. Ayrıca başarılı projelerden örnekler ve programın sağladığı faydalar da oldukça önemlidir. Tübitak 1501 Programı, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine destek oranları açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Tübitak 1501 Programının Amacı ve Kapsamı

Tübitak 1501 Programı, bilimsel ve teknolojik araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan bir destek programıdır. Bu programın kapsamı oldukça geniştir ve çeşitli alanlarda proje kabul etmektedir. Program, özellikle yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine destek vererek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefler.

Tübitak 1501 Programı kapsamında desteklenen teknoloji alanları arasında biyoteknoloji, malzeme bilimi, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi birçok önemli alan bulunmaktadır.

Destek Oranları:

 • Program kapsamında desteklenen projelerde nakdi destek oranları %75’lere varabilmektedir.
 • Üniversiteler, araştırma enstitüleri, KOBİ’ler ve sanayi kuruluşları farklı destek oranlarından yararlanabilirler.

Tübitak 1501 Programı, yenilikçi projelere sağladığı yüksek destek oranları ile dikkat çekmektedir. Bu sayede, teknoloji odaklı projelerin hayata geçirilmesi ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanması amaçlanmaktadır.

Başvuru Süreci ve Şartları

Tübitak 1501 Programına başvuruda bulunmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı süreçler ve şartlar bulunmaktadır. Destek oranlarından faydalanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir:

 • Proje başvurusu, Tübitak’ın resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilmelidir.
 • Başvurular, belirli dönemlerde ilan edilen tarih aralıklarında yapılmaktadır.
 • Proje ekibi, en az bir doktora ve/veya yüksek lisans mezunu olmalıdır.
 • Projenin, belirlenen teknoloji alanlarında yenilikçi ve bilimsel bir değeri olmalıdır.
 • Başvuru sürecinde, ilgili belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

Bu şartlara dikkat edilmesi, başvurunun kabul edilme ve destek oranlarından faydalanma şansını artırabilir. Bu süreçte adayların titizlikle hareket etmeleri proje başarısı açısından da oldukça önemlidir.

Proje Yönetimi ve Desteklenen Teknoloji Alanları

Tübitak 1501 Programı, yenilikçi projelerin desteklenmesi için çeşitli teknoloji alanlarını kapsar. Program kapsamında desteklenen teknoloji alanları arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri: Yapay zeka, veri analitiği, blok zinciri gibi alanlar desteklenmektedir.
 • Enerji ve Çevre Teknolojileri: Yenilenebilir enerji, atık yönetimi, su arıtma gibi alanlar öncelikli olarak desteklenmektedir.
 • Sağlık Teknolojileri: Tıbbi cihazlar, dijital sağlık uygulamaları, biyoteknoloji gibi sağlık alanları desteklenmektedir.

Destek oranları teknoloji alanına ve projenin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, proje yönetimi aşamasında detaylı bir değerlendirme yapmak önemlidir.

Bu desteklenen teknoloji alanları, yenilikçi projelerin çeşitliliğine ve inovasyon potansiyeline dikkat çekerken, proje yönetimi sürecinde adayların bu alanlara uygun projeler geliştirmesi önem arz etmektedir.

Başarılı Projelerden Örnekler

Tübitak 1501 Programı destek oranları konusunda başarılı ve etkili projelere sağladığı desteklerle dikkat çekmektedir. Program kapsamında desteklenen teknoloji alanlarına dair örnek projeler, teknoloji alanında sağlanan gelişmeleri ortaya koymaktadır. Bazı örnek projelerde destek oranları şu şekildedir:

Proje A: Yeni nesil güneş enerjisi teknolojileri geliştirme

 • Tübitak 1501 Programı desteği: %75
 • Toplam proje bütçesi: 2.000.000 TL

Proje B: Biyoteknoloji alanında yenilikçi ürün geliştirme

 • Tübitak 1501 Programı desteği: %80
 • Toplam proje bütçesi: 1.500.000 TL

Bu örnekler, programın yüksek destek oranlarıyla nitelikli projelerin geliştirilmesine katkı sağladığını göstermektedir. Bu da teknoloji alanında yenilikçi adımların atılmasına olanak tanımaktadır.

Programın Sağladığı Faydalar

Tübitak 1501 Programı, yenilikçi teknolojilere yatırım yaparak Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine destek olmaktadır. Bu programın sağladığı bazı önemli faydalar şunlardır:

 • Destek Oranları: Tübitak 1501 Programı, proje bütçesinin belirli bir yüzdesini hibe olarak sunmaktadır. Bu sayede proje yürütücüleri, maliyetlerin bir kısmını karşılamak için ek kaynak bulma zorunluluğu olmadan projelerini gerçekleştirebilirler. Bu destek oranları, Ar-Ge faaliyetlerine önemli bir mali katkı sağlamaktadır.
 • Akademik ve Endüstriyel İşbirliği: Program, üniversiteler ve sanayi kuruluşları arasında işbirliğini teşvik ederek, bilgi ve teknoloji transferini desteklemektedir. Bu sayede akademik araştırmaların ticarileşmesi ve endüstriyel uygulamaların geliştirilmesi kolaylaşmaktadır.
 • İnovasyon ve Rekabet Gücü: Tübitak 1501 Programı, yenilikçi projelerin desteklenmesiyle Türkiye’nin inovasyon potansiyelini artırmakta ve uluslararası rekabet gücünü güçlendirmektedir.

Bu faydaların yanı sıra, program kapsamında desteklenen projelerin ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji transferine, istihdama ve ekonomik büyümeye olumlu katkı sağladığı gözlemlenmektedir.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997