TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı), TEYDEB 2.0 adıyla yeni bir destek sistemi oluşturdu.

TEYDEB 2.0 halen TEYDEB’te yürütülen 10 farklı destek programının yerini alacak çağrılardan oluşan, tek bir destek programından oluşmaktadır. Yenilik Destek Programı, yalın ve esnek bir sistem sağlamaktadır.

Hazırlanan yeni destek sisteminde açılacak çağrılar 2 ana grup altında toplanmıştır.

  1. SADE – Sanayi Destekleri
  2. AYDE – Arayüz Destekleri

teydeb 2.0

SADE Sanayi Destekleri,  kendi içinde Genel SADE ve Tematik SADE olarak bir kırılım daha içermektedir.

Genel SADE, “tabandan yukarı” (bottom-up) tabir edilen yani sektör ve konu ayrımı olmadan, ArGe ve yenilik projeleri ile başvurulabilecek çağrıları kapsayacaktır.

Tematik SADE ise özel bir alanda, somut bir hedefe odaklanmış çağrıları kapsayacaktır

AYDE Arayüz Destekleri  ile SADE çağrılarında etkin ve verimli sonuçlar alınması için yenilik ve girişimcilik alanlarında kapasite artırıcı ve kamu-üniversite-sanayi işbirliklerinde kolaylaştırıcı mekanizmalardan oluşmaktadır.

Burada amaç, TÜBİTAK’ın eğitim, rehberlik gibi bir katkıyı, girişimci, KOBİ gibi faydalanıcıya doğrudan sağlamayıp, bu faydayı hizmet konseptinde sunan kuruluşları desteklemesidir.

Mevcut programlardan ve çağrılardan Mentor Eğitici Kuruluşlar, Girişimcilik Hızlandırıcıları, TTOlar bu kapsama dahilindedir. Öncelikli amaç, yenilik yapacakların kapasitelerini geliştirmek, diğer bir amaç ise yurt çapında yaygın bir yenilik ve girişimcilik kapasitesini destekleyecek yapıların oluşumu ve gelişimini sağlamaktır. Böylece bölgesel ve ulusal bazda ArGe, yenilik, girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliği ortamlarının gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir.