Cevap:

a) Proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini,
b) Kuruluşların kendi aralarında ve diğer araştırma kurumlarıyla teknoloji ve yenilik odaklı işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına yönelik faaliyetlerini,
c) Araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı girişimcilik faaliyetlerini,
ç) Araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı bilinçlendirme faaliyetlerini,
d) Ülke ihtiyaçlarına yönelik ve/veya öncelikli alanlarda, sektörel veya bölgesel araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini,
e) Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının, çekirdek, başlangıç veya gelişme aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla faaliyet gösteren tüzel kişi ve fon faaliyetlerini,
f) Kamu ve özel sektörün ve gerçek kişilerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak ve bu faaliyetler sonucu elde edecekleri çıktıların ticari değere dönüştürülmesi faaliyetlerini,
g) Özel sektör, üniversite ile araştırma kurum ve kuruluşlarının iş birliği yapmasını sağlayacak faaliyetlerin ve bu iş birliğini kolaylaştıracak teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme, bilgi lisanslama, bilgi aktarım merkezleri ve benzeri ortamların faaliyetlerini,
ğ) İş birliği ağları ve kümelenme ile proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenlemeye yönelik faaliyetlerini,
destekler.

Birine göndermek ister misin?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997