Cevap:

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

  • Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
  • Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
  • Proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
  • Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
  • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,

amaçlanmaktadır.

Birine göndermek ister misin?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997