KPI esas olarak Key Performance Indicator (Anahtar/Temel Performans Göstergesi) hedef anlamına gelmektedir. Kurumlarda KPI’lar doğru belirlendiğinde, çalışanın gelişimi ve performansının arttığı gözlemlenmiştir. Stratejik Planlama faaliyetinin en temel yapı taşlarıdır.

Strateji & Hedef ve KPI ilişkisi Nedir?

Stratejik Plan ve Kurumsal Performans Yönetimi şirketlerin varlıklarını sürdürebilmek için büyük bir önem taşır. Stratejik Planlama sürecinde stratejiler, alt stratejiler, hedefler ve KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) oluşturulmalıdır.

KPI Sisteminin Faydası nedir? Neden KPI? KPI ne işe yarayacak?

 • Departmanlar arası uyum ve iletişimin gelişmesine,
 • Stratejide tarif edilen amaçlara ulaşılmasına,
 • Gelecek sorunlara karşı işletmenin uyarılmasına ve ne yapılması gerektiğinin detaylandırılmasına,
 • Çalışanları belli bir amaç etrafında başarıya ulaşmasının hızlandırılmasına,
 • İşi geliştirmek için nelere ihtiyaç duyulduğunun gösterilmesine yardımcı olur

KPI nasıl belirlenir?

KPI belirlenirken işletme içerisinde sorulması gereken sorular;

 • Hedef, işletmeye özel mi?
 • Hedef, işletme için ulaşılabilir nitelikte midir?
 • Hedefe ne kadar zamanda ulaşılabilir?
 • Hedefe ulaşılması için geçen süreç ölçülebilir mi?
 • Hangi periyotlarda uygulayacaksınız?
 • Yetkili kişiler kimler olacak?
 • Sayısal değerleriniz nelerdir? Zaman mı, satış mı, para mı?
 • Hedefleriniz şirketin stratejik hedefleriyle ne kadar uyumlu?
 • Sektördeki rakipleriniz ile kıyaslama yapabilecek misiniz?

 Hedef ( SMART ) ile  KPI’lara Bakış Açısı geliştirilmelidir;

 • Özgün,
 • Ölçülebilir,
 • Ulaşılabilir,
 • İlişkili,
 • Zaman Sınırlı olmalıdır.

Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

Firmanızın kısa, orta ve uzun vadede ulaşmak istediği hedeflerini, bu hedeflere ulaştıracak yöntemlerin ve alınacak aksiyonların planlanmasını, bu aksiyonlar sonucunda hedefinizi ölçecek sistem ve kriterlerin belirlenmesinde yardımcı oluyoruz.

 • Kurumsal Performans ölçümü metodolojisin tasarlanması (yetkinlik, hedef),
 • Kurumsal Performans değerlendirme kriterlerinin tespit edilmesi
 • Güncellenmiş hedefleri ve KPI’ların belirlenmesi
 • Şirket stratejilerinin belirlenmesi ve şirket stratejisiyle bölümlerin hedeflerinin uyumlu hale getirilmesi
 • Kurumsal performans yapısının tasarlanması
 • Kurumsal Performans yönetimi sürecine ilişkin zaman planlanmasının tasarlanması
 • Kurumsal Yetkinlik modelinin geliştirilmesi
 • Eğitim ihtiyaç analizi ve gelişim planlama ile ilgili süreçlerin tasarlanması
 • Tasarlanan süreçlere ilişkin eğitimlerin verilmesi
 • Anahtar Performans Göstergeleri Tablosunun hazırlanması
Oktay ÖZTÜRK
Oktay ÖZTÜRKKurucu, CEO
Tuba Özmen
Tuba ÖzmenUzman
Nevzat KORKUT
Nevzat KORKUTUzman
Özge TÜRKERİ
Özge TÜRKERİUzman
Uğur BULUT
Uğur BULUTUzman
Duygu YILDIRIM
Duygu YILDIRIMUzman
Didem Daşer
Didem DaşerUzman
İnci Ekin ÖZKARDEŞ
İnci Ekin ÖZKARDEŞUzman

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Diğer Hizmetlerimiz.

Diğer Hizmetlerimize Göz Atın