İşletmelerin performans ve verimliliklerini artırarak rekabet avantajı elde etmelerinde ellerindeki en önemli kaynak insan kaynağıdır. Bu bağlamda insan kaynakları süreçlerinde de verimliliği elde etmek büyük önem taşımaktadır. İyi bir insan kaynakları yönetim sistemini kurgulanması işletmeleri hedeflerine ulaştırmada büyük katkı sağlayacağı gibi nitelikli çalışanların işletmeye çekilmesi ve eldeki nitelikli çalışanların performans ve aidiyet duygularının artırılmasında büyük katkılar sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları danışmanlığı işletmelerin stratejilerine uygun olarak insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve şirketlerin hedeflerine ulaşmada insan kaynağını etkin bir şekilde kullanmasını hedeflerine ulaşmayı amaçlayan bir takım akıllı yenilikçi ve faydalı çözümler sunma çalışmalarını kapsamaktadır.

Bireysel Performans Sistemi Kurulumu.

İşletmelerde yöneticilerin çalışanların performansıyla işletmelerin amaçlarını uyumlaştırmak amacıyla performansın tanımlanması, gözlemlenmesi, ölçülmesi ve gelişim amaçlı değerlendirerek gelişim planlamalarını yapılması aşamalarını kapsayan çalışmalardır.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Şirket Hedefleri Doğrultusunda Bireysel Hedef Belirleme Çalışmalarının yapılması
 • Şirket stratejisi ile uyumlu Bireysel Performans Modellerinin oluşturulması
 • Şirket Stratejileri Doğrultusunda KPI’ların belirlenmesi
 • Şirket kültürüne uygun Performans Yönetim Sistemlerinin kurulması
 • Performansa dayalı Ücret Sistemlerinin kurulması
 • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Gelişim Planlamalarının çalışmalarının yapılması
 • Kariyer Yol Haritası çalışmalarının yapılması

Elde Ettiğimiz Çıktılar.

 • Çalışan hedefleriyle şirket hedeflerinin uyumlaştırılarak çalışan verimliliğinin sağlanması
 • Adil ücret sistemlerinin kurulması
 • Personellerin gelişim planlarının yapılması sonucunda performansın artması

Yetkinlik Analizleri.

Yetkinlik Analizi Çalışmaları; şirketlerin hedeflerine ulaşabilmelerinde en önemli kaynaklardan bir tanesi olan insan kaynağının performans değerlendirme, eğitim planlama ve geliştirme çalışmalarından istene çıktıların elde edilmesinde önemli bir faktör olan yetkinliklerin analiz edilmesi çalışmaları kapsamaktadır.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Yetkinlik Modellemelerinin oluşturulması
 • Yetkinlik Analizlerinin yapılması
 • Yetkinliklerin Belirlenmesinin yapılması
 • Yetkinlik Havuzunun oluşturulması

Elde Ettiğimiz Çıktılar.

Performans değerlendirme, eğitim ve gelişim alanlarında istenilen çıktıların elde edilmesi

İş Analizleri ve Norm Kadro Çalışması.

İş Analizi Çalışmaları; şirketlerin amaçlarına ulaşmalarında çalışanların görevleri, bu görevleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, yetkinlik ve işin yapıldığı koşulların belirlenmesi konularında yapılan çalışmalardır. Norm Kadro Çalışmaları; bir birimde ya da bir kurumda yapılan işlerin iş yüküne göre orada çalışması gerekli personel sayısının saptanması çalışmalarıdır.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • İş Analizlerinin ve Görev Tanımlarının oluşturulması
 • İş ailelerinin belirlenmesi çalışmalarının yapılması
 • Norm Kadro Planlama çalışmalarının yapılması
 • Süreçler göz önünde bulundurularak Pozisyon Bazlı Görev Tanımları yapılması
 • Etkin Kaynak Yönetim çalışmalarının yapılması
 • Mevcut İş Süreçlerinin İncelenmesi ve İyileştirme Noktalarının Tespitinin yapılması
 • Organizasyon Şemalarının oluşturulması
 • Yedekleme Planlarının yapılması

Elde Ettiğimiz Çıktılar.

 • Doğru işe doğru personelin seçilmesi
 • Ücret yönetimi, performans değerlendirme, eğitim ve geliştirme gibi İnsan Kaynakları fonksiyonlarının verimli bir şekilde ilerleyebilmesi için sağlam altyapının kurulması

Reorganizasyon Hizmetleri.

 • Mevcut Durum Analizlerinin ve Yol Haritalarının hazırlanması
 • Organizasyonel Gelişim Planlarının hazırlanması
 • Örgütsel Sisteminin yapılandırılması
 • Organizasyon Şemalarının oluşturulması
 • Şirketlerin Stratejik Hedeflerine Ulaşmalarında Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçlerinin oluşturulması
 • Kurumsal İletişim Çalışmalarının yapılması
 • İK Planlaması ve Norm Kadro Çalışmalarının yapılması
 • İş Analiz ve Görev Tanımlarının oluşturulması
 • Personel Performans Yönetim Sistemlerinin kurulması
 • İşe Alım ve Yerleştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi Sürecinin yapılması
 • İnsan Kaynakları Süreç Geliştirme Faaliyetlerinin yapılması

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • İş Analizlerinin ve Görev Tanımlarının oluşturulması
 • İş ailelerinin belirlenmesi çalışmalarının yapılması
 • Norm Kadro Planlama çalışmalarının yapılması
 • Süreçler göz önünde bulundurularak Pozisyon Bazlı Görev Tanımları yapılması
 • Etkin Kaynak Yönetim çalışmalarının yapılması
 • Mevcut İş Süreçlerinin İncelenmesi ve İyileştirme Noktalarının Tespitinin yapılması
 • Organizasyon Şemalarının oluşturulması
 • Yedekleme Planlarının yapılması

Elde Ettiğimiz Çıktılar.

 • Organizasyonel süreçlerin iyileştirilerek süreçlerin verimliliğinin sağlanması
 • Stratejilerin belirlenmesi, şirketin stratejik hedeflerinin tanımlanması konusunda İnsan Kaynakları yapılandırılmasının sağlanması
 • Stratejik İnsan Kaynakları yönetiminin sağlanması
 • Şirket hedeflerine ulaşmasında süreçlerin yapılandırılarak verimli sistemlerin kurulması
Oktay ÖZTÜRK
Oktay ÖZTÜRKKurucu, CEO
Tuba Özmen
Tuba ÖzmenUzman
Nevzat KORKUT
Nevzat KORKUTUzman
Özge TÜRKERİ
Özge TÜRKERİUzman
Uğur BULUT
Uğur BULUTUzman
Duygu YILDIRIM
Duygu YILDIRIMUzman
Didem Daşer
Didem DaşerUzman
İnci Ekin ÖZKARDEŞ
İnci Ekin ÖZKARDEŞUzman

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Diğer Hizmetlerimiz.

Diğer Hizmetlerimize Göz Atın