Dijitalleşme her geçen gün önemini artırmaktadır. Bunun en önemli sebebi, iş süreçlerini daha anlaşılır, hızlı ve verimli kılmasıdır. İşletmelerde dijital hale getirilebilecek tüm operasyonlar dijital hale getirilerek yeni gelir ve değer üretme olanakları oluşturma amaçlanmıştır. Bu doğrultuda dijital dönüşüm dijital bir iş modelini hayata geçirmektir.

Bir işletmenin dijital dönüşüm seviyesini gösteren şey operasyonlarda kullanılan uygulama türleridir. Bilgilerin ne kadar büyük bir çoğunluğu dijital ortamda tutuluyorsa bu bilgiler o kadar farklı alanda kullanılabilmektedir. Dijital dönüşüm seviyesindeki ilerleyişle istenilen bilgiye, istenilen zamanda ulaşılabilmenin bir sonucu olarak aksiyon alma hızı artırılmakta, geçmiş bilgiler de kayıt altında tutularak sürdürebilirlik sağlanmakta, veri analizinde zaman kaybı minimuma indirilmekte, geçmiş tecrübelere bakılarak iyi hareketlerin tekrar etmesi sağlanmakta ve performans ölçümleri daha verimli bir şekilde yapılmaktadır. Bu etkileriyle dijital dönüşüm operasyonların daha verimli, sürdürülebilir ve daha az gider ile gerçekleştirilmesine olanak sunmuştur.

Dijital Dönüşüm Danışmalığı Nedir?

Dijital dönüşüm danışmanlığının amacı kurumların dijitalleşmede geldiği noktayı tespit ederek dijitalleşmeye doğru noktadan başlanmasını ve yeni teknolojilerle yapılandırılmış günümüz iş modellerine adapte olunmasını sağlamaktır. Bunun yanında sürdürülebilir bir kültür oluşturularak verimin artırılmasını hedefler.

Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

  • Kurum içi faaliyetlerinizde yeni teknolojiler kullanarak size yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunulması
  • Kurum içi dijitalleşmede firmanın mevcut durumu analiz edilerek bölümlerin dijitalleşme oranının belirlenmesi
  • Mevcut durumu göz önünde bulundurarak temel stratejilerin belirlenmesi
  • Kısa vadeli ve uzun vadeli dijital dönüşüm hedeflerinin planlanması
  • Hedeflerinize ulaşmada en uygun yöntemlerinin sunulması
  • Dijitalizasyon, robotik süreçlerde otomasyon, nesnelerin interneti, dijital iş gücü ve bulut teknolojilerine yönelik çalışmalarla dijital süreçlerin geliştirilmesi
Oktay ÖZTÜRK
Oktay ÖZTÜRKKurucu, CEO
Tuba Özmen
Tuba ÖzmenUzman
Nevzat KORKUT
Nevzat KORKUTUzman
Özge TÜRKERİ
Özge TÜRKERİUzman
Uğur BULUT
Uğur BULUTUzman
Duygu YILDIRIM
Duygu YILDIRIMUzman
Didem Daşer
Didem DaşerUzman
İnci Ekin ÖZKARDEŞ
İnci Ekin ÖZKARDEŞUzman

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Diğer Hizmetlerimiz.

Diğer Hizmetlerimize Göz Atın