İş kurmak veya var olan işini büyütmek isteyenler, bazı önerilere ihtiyaç duyabilir. Bu öneriler, projelerin hızlı ve en kolay şekilde nasıl hayata geçirileceği ile ilgilidir. Girişimci olan ve girişimci olma potansiyeli taşıyan herkes, bu konuda yardım ve destek almak istediğinde KOSGEB danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilir. Ofisus olarak KOSGEB danışmanlık hizmeti kapsamında, KOSGEB tarafından verilen teşvik ve desteklerden yararlanabilmeniz için sunulan profesyonel danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. İşini büyütmek isteyen KOBİ’ler ve girişimciler, danışmanlık desteği ile hedeflerini daha kolay gerçekleştirebilir. KOSGEB danışmanlık desteği, iş hayatında başarılı olmak isteyen kişilerin fikir alabileceği profesyonel yardımlardan oluşur.

Ar-Ge & İnovasyon Destek Programı.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

Bu destek programına işletme veya girişimci olarak başvurulabilmektedir. Ancak, Ar-Ge fikrini bu destek programı ile hayata geçirmek isteyen girişimcilerin de proje başvurularının KOSGEB kurulu tarafından olumlu olarak değerlendirmesiyle birlikte işletme kurma zorunluluğu bulunacaktır.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Ar-Ge niteliği bazında proje fikrinizi değerlendirmenize yardımcı olmak,
 • Başvuruya ait dosyalarının hazırlanması ve KOSGEB’e sunulması
 • Kurul toplantısı süreçlerinizde arka planda destekçiniz olmak
 • Projenizin kurul toplantısında olumlu olarak değerlendirmesi sonucunda ise,
  • İlgili ara faaliyetleri ve ödeme talep formlarının belirlenen iş-zaman planına uygun olarak hazırlanmasına destek olarak projenizi başarılı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olmak; temel görevlerimiz olacaktır.

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı.

Bu programın amacı;

 • Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak,
 • Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Bu destek programı kapsamında değerlendirmeyi düşündüğünüz yatırım projenize konu teknolojik ürününüz için;

 • Patent/Faydalı Model belgeniz bulunmuyorsa
 • Doktora çalışması sonucu elde edilmemişse
 • Ar-Ge bazında kamu desteği alınmamışsa
 • Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin listesinde bulunmuyorsa

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Öncelikle öz kaynaklarınızca tamamlanmış Ar-Ge projenize yönelik TÜR Belgesi başvuru süreçlerinizi yürütmek
 • Başvuruya esas fizibilite raporunun hazırlanması ve KOSGEB’e sunulması,
 • Hakem görüşmeleri ve kurul toplantısı süreçlerinizde arka planda destekçiniz olmak
 • Projenizin kurul toplantısında olumlu olarak değerlendirmesi sonucunda ise,
  • İlgili ara faaliyetleri ve ödeme talep formlarının belirlenen iş-zaman planına uygun olarak hazırlanmasına destek olarak projenizi başarılı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olmak; temel görevlerimiz olacaktır.

Stratejik Ürün Destek Programı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapılacak yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Başvuruya esas fizibilite raporunun hazırlanması ve KOSGEB’e sunulması
 • Hakem görüşmeleri ve kurul toplantısı süreçlerinizde arka planda destekçiniz olmak
 • Projenizin kurul toplantısında olumlu olarak değerlendirmesi sonucunda ise,
  • İlgili ara faaliyetleri ve ödeme talep formlarının belirlenen iş-zaman planına uygun olarak hazırlanmasına destek olarak projenizi başarılı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olmak; temel görevlerimiz olacaktır.

İş Birliği Destek Programı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • İş birliği gerçekleştirecek firmalar/kişiler ile görüşmeler gerçekleştirerek ön başvuru süreçlerinde sunulması zorunlu sözleşme ana taslağının hazırlanması
 • Ana başvuru süreçlerinde uygulamayı planladığınız proje/iş fikriniz ile ilgili başvuruya esas dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmak
 • Hakem görüşmeleri ve kurul toplantısı süreçlerinizde arka planda destekçiniz olmak
 • Projenizin kurul toplantısında olumlu olarak değerlendirmesi sonucunda ise,
  • İlgili ara faaliyetleri ve ödeme talep formlarının belirlenen iş-zaman planına uygun olarak hazırlanmasına destek olarak projenizi başarılı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olmak; temel görevlerimiz olacaktır.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı.

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Başvuruya ait dosyaların hazırlanması ve KOSGEB’e sunulması,
 • Kurul toplantısı süreçlerinizde arka planda destekçiniz olmak
 • Projenizin kurul toplantısında olumlu olarak değerlendirmesi sonucunda ise,
  • İlgili ara faaliyetleri ve ödeme talep formlarının belirlenen iş-zaman planına uygun olarak hazırlanmasına destek olarak projenizi başarılı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olmak; temel görevlerimiz olacaktır.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı.

Yurt dışı pazarlara açılmaya yönelik projelerin desteklenmesidir. Bu doğrultuda   programın amaçları;

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Başvuruya ait dosyaların hazırlanması ve KOSGEB’e sunulması
 • Kurul toplantısı süreçlerinizde arka planda destekçiniz olmak
 • Projenizin kurul toplantısında olumlu olarak değerlendirmesi sonucunda ise,
  • İlgili ara faaliyetleri ve ödeme talep formlarının belirlenen iş-zaman planına uygun olarak hazırlanmasına destek olarak projenizi başarılı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olmak; temel görevlerimiz olacaktır.

İşletme Geliştirme Destek Programı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Bu destek programı kapsamında alınabilecek destekler;

 • Yurt İçi Fuar Desteği
 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Test ve Analiz Desteği
 • Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği
 • Bağımsız Değerlendirme Desteği
 • Model Fabrika Desteği

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

Bu destek programı kapsamında değerlendirilebilecek giderlerinize yönelik sizleri bilgilendirerek, başvuru süreçlerinizle ilgili yardımcı olmaktayız.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı.

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Seda CANKURT
Seda CANKURTUzman
Ceyhun ÇELİKTAŞ
Ceyhun ÇELİKTAŞProje Uzmanı
Hazel ÇELİKKANAT
Hazel ÇELİKKANATUzman
Ekin UZUNHASANOĞLU SARIGÜL
Ekin UZUNHASANOĞLU SARIGÜLUzman
Selçuk UĞURLU
Selçuk UĞURLUUzman
Arzu Ayhan Eribol
Arzu Ayhan EribolProje ve Eğitim Uzmanı
Gül TALİ
Gül TALİUzman
İrem KÖSE
İrem KÖSEUzman
Merve AŞIK
Merve AŞIKUzman
Ezgi BARAN
Ezgi BARANUzman
Merve İLBAŞ
Merve İLBAŞUzman
Yeşim AYDIN
Yeşim AYDINUzman

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Diğer Hizmetlerimiz.

Diğer Hizmetlerimize Göz Atın